Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje
Alternative Title:
Possibilities of integration of strategic thinking in Lithuania
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 4 (40), p. 34-52
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami strateginio valdymo klausimai valstybės ir jos pagrindinių sektorių lygiu. Šio straipsnio tikslas - parodyti, jog strateginių sprendimų efektyvumas labai priklauso nuo to, kiek tam panaudojama „minčių fabrikų" potencialo. Esama valstybės valdymo praktika rodo, jog iki šiol minėtoje srityje vyravo konjunktūrinis principas ir tai neleido pasiekti didesnio efekto tiek vidaus, tiek tarptautiniu lygiu. Pagrindžiama tezė, jog strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje nepakankamai išnaudojamos. Parodoma, kaip išplėtus „minčių fabrikų" funkcijas ir pritaikius gautus tyrimų rezultatus praktiniams sprendimams rengti, valstybėje iš esmės pagerėja strateginio valdymo sistema. Atskleidžiama strateginio „tikslo - vaizdinio" generavimo proceso svarba ir pozityvios sinergijos reikšmė geoekonominio efekto projektavimui. [Iš leidinio]

ENThe article deals with problems of a sub-system in the system of strategic state administration; it shows what are the obstacles for effective long-term decisionsmaking and why the authorities prefer a conjunctural principle instead. The need to create a network of think-tanks in Lithuania is substantiated; the network would provide an efficient assistance in strategic decision-making in state's institutions. These think-tanks would embrace representatives of the state's creative elite who would supply them with various development scenarios, geoeconomic projects and programmes elaborated by using special methods and software programmes. The ways to stimulate the process of generation of a state's strategic goals and visions are presented; the emphasis is put on the importance of synergetic logic and thinking in the search of „new quality of development" on the state and the separate main sectors level as well. The article comes to conclusion that the possibilities of integration of strategic thought discloses itself well by designing the implications of resonant consequences of governance decisions'. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4146
Updated:
2020-12-05 20:31:46
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: