Minčių fabrikai" ir jų vaidmuo urbanizuotų teritorijų darnaus vystymosi strategijų rengime.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Minčių fabrikai" ir jų vaidmuo urbanizuotų teritorijų darnaus vystymosi strategijų rengime
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 37, p. 141-154
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti „minčių fabrikus" kaip naujo tipo analitinius centrus bei darnaus vystymosi principus ir jų taikymo miesto bendruomenių plėtrai galimybes. Pasaulinė patirtis rodo, o Lietuvos praktika patvirtina, jog sutelkus tyrinėtojų potencialą „minčių fabrikuose" darnaus vystymosi strategijų formavimas įgyja naują kokybę ir tempus. „Minčių fabrikų" vaidmuo pirmiausia pasireiškia tuo, kad tiek į valstybės raidos procesą, tiek į atskirų teritorijų darnų vystymąsi žiūrima taikant holistinį principą. Tai padeda išvengti neefektyvaus finansinių ir intelektinių išteklių švaistymo, tuo pačiu bandoma siekti tikslų suderinamumo ir sinerginio efekto. „Minčių fabrikuose" vykdomi originalūs tyrimai, aprėpiant ir geoekonominę erdvę, leidžia pamatyti naujas galimybes tiek Lietuvos valstybės raidoje, tiek jos svarbiausių sektorių bei teritorijų darniame vystymesi; kartu tai atskleidžia bendrą nagrinėjamų problemų panoramą, jos kontekstą, galimų netikėtumų seką ir bendrą visuminį rezultatą. Pastarasis projektuojamas taip, kad 10 proc. svarbiausių pastangų ir išteklių duotų iki 90 proc. norimų rezultatų. Atskirų bendruomenių strateginiai darnaus vystymosi planai, realizuojantys jų nuostatas gyventi pagal darnaus vystymosi principus, įgyvendina globaliuose darnaus vystymosi dokumentuose deklaruotus tikslus, o bene svarbiausias iš jų yra bendruomenės tiesioginis įtraukimas ir jos narių suinteresuotumo palaikymas viso proceso metu. Neįmanoma apibrėžti universalios darnaus vystymosi sistemos visiems miestams, todėl kiekvieno jų vietos valdžia drauge su visuomene turėtų rasti individualų darnaus vystymosi kelią.Reikšminiai žodžiai: "Minčių fabrikai"; Vadyba; Darnumas; Holistinis požiūris; Strateginis planavimas; Bendruomenės.; "Thik tanks"; Management; Sustainability; Holistic view; Strategic planning; Communities.

ENThe article deals with the topical issues of strategic analysis and synthesis. It is demonstrated that principles of "think tanks" functioning fit the planning of sustainable development of urbanized areas very well. It is extremely important to focus on a holistic approach, when tools for stimulation of qualitative development of modern society are being searched for. Very often investment projects without the holistic approach do not add to the quality of life; do not spur the growth of middle class. Another problem, which is not very easy to solve, is formation of strategic goals while preparing the sustainable development strategies. Only effective functioning of "think tanks" helps to disclose a complex content, internal structure and relations of strategic goals. Alongside with this it helps to reject "chasing" strategies and to shift to the programmes of strategic break-through, where principally new solutions, new technologies, new systems of production organization, financing and management are being used. Cooperation with "think tanks" allows to achieve 90 per cent of results aimed with 10 per cent of effort. At present time Lithuanians are starting to understand the importance of sustainable development and principles of sustainability are being implemented realistically. But during this process a lot of obscurities were observed, which have conditioned the problematic of the article: sustainable development and strategic planning of cities, putting accents on its economic and social aspects, especially on the importance and ways of communities' involvement into planning processes.Sustainable development as universal empiric phenomena was developing gradually under the sway of various processes and environment dimensions. In pursuance of seeking to analyze the evolution of sustainable development conception, number of dimensions, which mach sustainable development conception, is kept as the main periodicity criteria. In accordance with this proposition it is possible to separate three stages: a) two dimensions sustainability; b) three dimensions sustainability; c) four dimensions sustainability. Due to strategic planning of the cities various groups of interests are enabled to participate in the process of planning and implementation of development. Strategic plan helps in creation of management and planning systems, based on sustainable development, democracy and market economy principles; helps in more rational use of limited budget resources; helps in coordinating process of various sectors programs' and their implementation. But the most important advantage of strategic plan is that it is concentrating on the most important problems and the most perspective tasks, based on good knowledge of present situation and future trends. Article further talks about the basic elements and methodology of cities' strategies creation, which are being used for creation of cities'/municipalities' sustainable development strategies. Only sustainable development strategic plans of single communities, which realize their attitude to live under the principles of sustainable development, can help to implement declared objectives in global sustainable development documents. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4127
Updated:
2018-12-17 11:38:33
Metrics:
Views: 24
Export: