Country of origin effects in the context of transformations: nostalgia, ethnocentrism and animosity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Country of origin effects in the context of transformations: nostalgia, ethnocentrism and animosity
Alternative Title:
Prekių kilmės šalies poveikis transformacijų kontekste: nostalgija, etnocentrizmas ir priešiškumas šaliai
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2010, vol. 9, no. 1 (19), p. 182-202
Keywords:
LT
Etnocentrizmas; Kilmės šalis; Nostalgija; Produkto vertė; Šalies priešiškumas; Šalies priešiškumas, etnocentrizmas, nostalgija, kilmės šalis, produkto vertė.
EN
Country animosity; Country animosity, ethnocentrism, nostalgia, country of origin (CCO) effect, product valuation; Country of origin effect; Ethnocentrism; Nostalgia; Product valuation.
Summary / Abstract:

LTPer paskutiniuosius dešimtmečius pasaulyje vyko daug politinio, ekonominio bei socialinio pobūdžio transformacijų. Eilė šalių nustojo egzistuoti, o buvusios jų sudėtinės dalys įgijo ar atgavo nepriklausomybę. Toks kontekstas sudaro savitas sąlygas formuotis vartotojų požiūriui į kaimyninių šalių prekes bei pačias šalis. Daug tyrinėtas kilmės šalies poveikis gali būti pagrįstai siejamas su nostalgija, etnocentrizmu ir galimu priešiškumu konkrečiai šaliai. Straipsnyje nagrinėjama šių veiksnių tarpusavio sąveika bei jų įtaka vartotojų požiūriui į priešiškai vertinamos šalies prekes. Skirtingai nei ankstesniuose kitų autorių tyrimuose, nustatytas stiprus ryšys tarp neigiamo šalies vertinimo ir jos prekių vertinimo, atskleistas nostalgijos poveikis etnocentrizmui ir priešiškumui. Tikėtina, kad šie savitumai sietini su savita transformaciją patyrusių šalių vartotojų asmenine patirtimi, kurios poveikis negalėjo būti pastebėtas tiriant kitokiomis aplinkybėmis. [Iš leidinio]

ENDuring the last two decades numerous societies have experienced major political, economic and social transformations. Many of them resulted in splitting of the former states and formation of new political units. New countries often emerged or re-emerged after the breakdown of the multinational political entities that had been founded on certain historical events and political power. This process has created new sets of attitudes towards countries and their products among the consumers of the countries that previously belonged to the same political unit. We presume that the most complex scope of perceptions has been developed towards the countries that previously were assumed as possessing formal or informal superiority over others in the conglomerate. When evaluating the products from such countries, consumers may be influenced by the product country-of-origin (COO) factor in a more complex way than usual, where ethnocentrism, nostalgia and possible animosity towards the country are involved. The research disclosed some unexpected findings. Unlike in the other studies on animosity, the analysis showed a correlation among animosity towards the country and the evaluation of its products. In addition, nostalgia appeared to be an important antecedent to animosity and was linked with ethnocentrism. Although these findings may be interpreted on the basis of the specific context analysis, our study outlines several directions for further research rather than draws firm conclusions. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24252
Updated:
2020-02-13 16:53:47
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: