Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789-1792 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789-1792 metais
Alternative Title:
1789-1792 towns movement of the Grand Duchy of Lithuania
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.
Pages:
263 p., [1] žml. lap
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestai Ketverių metų seimo reformų išvakarėse — Pastangos įgyvendinti reformas 1764-1788 m. — Miestai ir miesteliai — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestiečiai Varšuvos suvažiavimuose (1789-1791) — Dalyvavimas miestiečių suvažiavimuose: Pirmasis suvažiavimas; Antrasis suvažiavimas; Trečiasis suvažiavimas; Miestų deputacijos veiklos laikotarpiu — Bajorijos požiūris į miestų reformas — Miestų padėtis valstybėje po Gegužės 3 d. konstitucijos — Miestų įstatymai — Miestų pavaldumas: Abiejų tautų policijos komisija; LDK asesorių teismas; Iždo komisijos; Civilinės karinės komisijos — Savivaldų kūrimasis — Miestų apygardų įsteigimas ir apygardų suvažiavimai — Savivaldų sklaida: Valstybiniai miestai; LDK karališkųjų ekonomijų miestai; Privatūs miestai; Bažnytiniai miestai; Rotušės — Mažųjų miestų ir miestelių kova už savivaldos teises — Pokyčiai miestų visuomenėse — Bajorai - naujieji miestiečiai — Rinkimai į miestų savivaldas (1791-1792 m.): Didžiuosiuose miestuose; Mažuosiuose miestuose — Savi ir svetimi: Bajorai ir dvasininkai; Svetimšaliai; Žydai; Kitos visuomeninės grupės — Reformų likimas — Išvados — Priedai — Summary. 1789-1792 Towns Movement of the Grand Duchy of Lithuania — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Vietovardžių rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apžvelgiamas 1789–1792 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestiečių politinis-socialinis judėjimas. Surinkus gausią archyvinę medžiagą, į šį judėjimą žvelgiama plačiai, aprėpiant visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją. Knygoje mėginama išsiaiškinti šio fenomenalaus judėjimo priežastis ir pasekmes, miestų reformų iniciatorių siekius, naujųjų įstatymų nulemtus pokyčius bei apibrėžti miestų sąjūdžio dalyvių skaičių.

ENThe monograph overviews the social-political movement of city dwellers in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in 1789–1792. The abundance of archive material enables a broader approach to this movement, covering the entire territory of the GDL. The book attempts to ascertain the causes and consequences of this phenomenal movement, the objectives of the initiators of city reforms, changes caused by new laws, as well as to define the number of the participants of city movement.

ISBN:
9789955126324
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28530
Updated:
2022-01-26 20:09:18
Metrics:
Views: 210
Export: