Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5, Merkinė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5, Merkinė
Editors:
Baliulis, Algirdas, sudarymas, įvadas, parengė [com, aui, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007
Pages:
676 p.
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Algirdas Baliulis, p. 7-12
Summary / Abstract:

LT„Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ 5 tome skelbiamas 231 XV–XVIII a. dokumentas iš Lietuvos metrikos, Merkinės magistrato aktų knygų, Trakų ir Smolensko vaivadijų žemės teismų aktų knygų bei kitų archyvinių fondų, tiesiogiai susijusių tiek su magistrato ir miesto teismų veikla, tiek su miestiečių kasdienio gyvenimo klausimais (sklypų ir namų pirkimas-pardavimas, testamentai, maro epidemija, miestiečių kova dėl savo teisių po 1776 m. savivaldos panaikinimo), taip pat valdovų konfirmacinės privilegijos, cechų nuostatai, mokesčių palengvinimas po gaisrų, miesto inventoriai. Keli dokumentai skelbiami iš ankstesnio laikotarpio – iki Magdeburgo teisių privilegijos suteikimo, – liudijantys, kad Merkinė kaip miestas egzistavo kur kas anksčiau, negu tai buvo patvirtinta dokumentu. Tai svarbus Lietuvos miestų istorijos aktų rinkinys, kuriame atsispindi vieno iš seniausių mūsų miestų gyventojų teisinė padėtis, jos kaita, suteikia daug medžiagos XV–XVIII a. miestų kultūros ir ūkio raidai pažinti.

ENIn Volume 5 of the "Privileges and Acts of Lithuanian Magdeburg Towns", 231 15th-18th c. documents are published from the Lithuanian Metrica, the books of acts of the Merkinė magistracy, the books of land courts acts of the voivodeships of Trakai and Smolensk, and other archival funds directly related both to the activities of the magistracy and the town courts, and to the issues of the everyday lives of the town dwellers (buying and selling of land and buildings, testaments, the plague, the townspeople’s fight for their rights after the 1776 abolition of self-government), as well as the the rulers’ confirmation privileges, guild regulations, tax relief after fires, and town inventory. Several documents are published from an earlier period - prior to the granting of the Magdeburg rights - which attest to the fact that Merkinė existed as a town much earlier than was documented. This is an important collection of acts of Lithuanian urban history which reflects the legal situation and change thereof of the dwellers of one of our oldest towns, and which provides considerable material for the familiarization of the cultural and economic development of 15th-18th c. towns.

ISBN:
9789986780991
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46523
Updated:
2013-04-29 02:02:29
Metrics:
Views: 15
Export: