Vaidai miestuose ir miesteliuose : kova už savivaldą 1791-1792 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaidai miestuose ir miesteliuose: kova už savivaldą 1791-1792 metais
Alternative Title:
Conflicts in the small towns: fight for self-rule from 1791 to 1792
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2004, t. 37, p. 57-74. Lietuvos istorija: XVIII amžius
Keywords:
LT
Lenkijos-Lietuvos valstybė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Lietuvos miesteliai; Magistratas; Miestai; Miesteliai; Miestų teisė; Miestų įstatymas.
EN
History of Lithuanai; Magistrat; Small Towns of Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; The Town Law.
Summary / Abstract:

LT1791 m. balandžio 18 d. priimtas Miestų įstatymas praplėtė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestiečių teises ir laisves. Miestiečiams leista išsirinkti savo magistratus savivaldos teises praradusiems ir bajorų seimelių miestams. 1791 m. birželio 27 d. buvo priimtas naujas įstatymas – „Perspėjimas dėl miestų įstatymo vykdymo“. Jame buvo nurodyta miestiečiams toliau vykdyti prievoles seniūnijų bei ekonomijų valdytojams, nes, sužinoję apie balandžio 18 d. priimtą Miestų įstatymą, kuris iš esmės keitė mažųjų miestų statusą valstybėje, miestiečiai liovėsi atlikinėti prievoles. 1791-1792 m. dalis miestų ir miestelių, nelaukdami nustatytos rinkimų datos, ėmė rinkti savivaldos pareigūnus. Savivaldas rinko ir miestelių gyventojai, kuriems pagal įstatymus savivalda nepriklausė. Nepatenkinta administracija neretai naudojo prievartą. Tačiau prieš naujas privilegijas išsikovojusius miestiečius administracijai likdavo tik teisinės kovos kelias, kurį dažniausiai inicijuodavo patys miestiečiai.Užsitęsę miestų gyventojų konfliktai su seniūnijų bei ekonomijų administratoriais tapo įprasti daugelyje miestų. Konfliktai įgavo naujas formas – ginčus dėl prievolių ir mokesčių mokėjimo dvarui teisėtumo. Miestiečiai reikalavo jiems leisti mokėti mokesčius tiesiai į valstybės iždą. Tai buvo vienas iš esminių konfliktų, kurį aštrino naujųjų įstatymų ir suteiktų privilegijų turinio prieštaravimai. Remiantis šiomis privilegijomis ir Miestų įstatymu (1791.04.18), miestiečiai turėjo mokėti mokesčius tiesiai į valstybės kasą, tuo tarpu kiti įstatymai nurodė mokėti mokesčius seniūnijų ir ekonomijų administratoriams. Miestiečių kova savivaldos teises buvo kova už įstatymo garantuotas pilietines teises. [versta iš angliškos santraukos]

ENOn April 18, 1791, the Town Law expanded the rights of the dwellers of little towns in the Grand Duchy of Lithuania. Election of magistrates was permitted for towns that had previously lost self rule and for towns where seimelis of noblemen was working. On June 27, 1791, a new law, admonishing to follow the Town Law was passed. It warned the dwellers of little towns to fulfil their duties for local authorities since, after the April 18 Law, which changed the status of little towns, they started neglecting them. In 1791-92, some towns started electing their self-rule officials without waiting for the appointed election day. Moreover, elections were organized in towns which had not been granted this right. The dissatisfied local administrations often reacted resorting to violence. According to the new law, however, only legal means could be used to solve these local conflicts, and town dwellers often initiated this.Lengthy conflicts between town dwellers and local administrators became common in many towns. These conflicts gained a new form, questioning the validity of taxes and services for the estates. Town dwellers wanted to pay their taxes directly to the Treasury. The conflict was deepened because of some contradictions that existed between the laws and the privileges grated for the town dwellers. According to these privileges and the Town Law (1791 04 18), town dwellers had to pay taxes directly to the Treasury while, according to other laws, collecting of taxes was left in the hands of local administration. The town dwellers' fight for their self-rule expressed their striving for wider civil rights. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38510
Updated:
2022-01-17 11:27:13
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: