Žemaitijos miestų sąjūdis 1789-1792 m. : chronologija ir mastas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos miestų sąjūdis 1789-1792 m: chronologija ir mastas
Alternative Title:
Movement of Samogitian cities in 1789-1792: chronology and scale
Keywords:
LT
Ketverių metų seimas; Miestai; Miesteliai; Miestų sąjūdis; Privilegijos; Reformos; Savivalda; Žemaitija (Samogitia).
EN
Cities; Privilege; Reforms; Samogitia; Self-government; The Four Years Seimas; The movement of cities; Town.
Summary / Abstract:

LT1788 m. Varšuvoje pradėjęs darbą Abiejų Tautų Respublikos (ATR) Ketverių metų seimas ėmė svarstyti valstybės reformų projektus. Tuo metu iškilo poreikis peržiūrėti miestų ir miestiečių padėtį. Seimo metu nagrinėtam miestų klausimui istorikai skyrė daug dėmesio, tačiau iki šiol trūksta darbų, kuriuose būtų tyrinėjama pačių miestiečių veikla savo miestuose. Būtent čia vyko giluminiai procesai, iškėlę miestų reikalus į seimo darbotvarkę. Itin daug informacijos išlikę apie Žemaitijos miestų ir miestelių padėtį. Straipsnyje tiriama jų gyventojų judėjimo Ketverių metų seimo metu mastai, įvykių chronologija, dinamika, raida, dalyvių veiksmų ir konkrečių tikslų pokyčiai. Remiamasi faktografiniais tyrinėjimais, mažai naudotais šaltiniais. Galima konstatuoti, kad bendras ATR miestų akcijas ėmė organizuoti Varšuvos magistratas. Į šią iniciatyvą atsiliepusių Žemaitijos miestų Joniškio, Jurbarko ir Veliuonos atstovai kartu su kitų miestų atstovais 1789 m. lapkričio 27 d. Varšuvoje pasirašė „Respublikos miestų susivienijimo aktą”, kuriuo miestai įsipareigojo bendrai rūpintis savo reikalais. Netrukus prasidėjo realūs pokyčiai. 1791 m. liepą–rugpjūtį buvo organizuojami miestų savivaldos organai, Kauno miestų apygardos institucijos. 1791 m. rugsėjį – 1792 m. birželį buvo sudaryta Žemaitijos miestų apygarda ir išgaunamos savivaldos privilegijos. Jas sugebėjo gauti nemažai Žemaitijos miestų ir miestelių (26). Miestų sąjūdis pasižymėjo aktyviu ne tik miestiečių ir miestelėnų, bet ir bajorų dalyvavimu. Vis dėlto šis sąjūdis, kaip ir visas Ketverių metų seimo darbas, 1792 m. žlugo.

ENIn 1788, the Four-Year Sejm (parliament) of Polish–Lithuanian Commonwealth, that began its work in Warsaw, started considering the state reform projects. At that time, there was a need to review the situation of cities and people who lived there. Historians have paid a lot of attention to the issue of cities, considered even by Sejm, but to this day there is a lack of works that would explore the activities of city people themselves. It was here that the deep-rooted processes took place, raising the issues of cities into the agenda of the Sejm. A great deal of information is available on the situation of cities and towns in Samogitia (Žemaitija). The article examines the scale when it comes to the migration of people in said region during the course of the Four-Year Sejm, chronology of events, dynamics, evolution, changes in participants' actions and changes in specific goals. The article is based on a collection of facts and less popular, useful sources. It can be stated that the Warsaw Magistrate began organizing the joint stocks of cities in Polish–Lithuanian Commonwealth. Representatives of Joniškis, Jurbarkas and Veliuona, who responded to this initiative, together with representatives of other cities signed an "Act regarding the Association of Cities of the Republic" on November 27, 1789, in Warsaw, with which committed themselves to take care of their affairs all together. Soon, real changes started taking place. In July-August of 1791, city self-government bodies and Kaunas City district authorities were organized. In September of 1791-June of 1792, the Samogitian city constituency was formed and privileges of self-government were acquired. A great number of cities and towns in Samogitia (26) managed to acquire them. The city movement was characterized by the active participation of not only city people and townspeople, but also the nobility. However, this movement, like the whole work of the Four-Year Sejm, failed in 1792.

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789-1792 metais / Liudas Glemža. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. 263 p., [1] žml. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41007
Updated:
2014-01-03 20:23:30
Metrics:
Views: 11
Export: