Modernus miestas kaip socioekologinė struktūra: 1870–1914 metų Kauno miesto struktūros ir plėtros analizės bandymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernus miestas kaip socioekologinė struktūra: 1870–1914 metų Kauno miesto struktūros ir plėtros analizės bandymas
Alternative Title:
Modern city as a socioecological structure: experimental analysis of the structure and development of Kaunas city in 1870–1914
In the Journal:
Istorija [History]. 2018, Nr. 109, p. 48-76
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus Čikagos sociologijos mokyklos modernių miestų struktūros ir plėtros analizės idėjas, tiriama vieno iš Rusijos imperijos gubernijų centrų – 1870–1914 m. Kauno miesto – socioekologinė struktūra. Pirmojoje straipsnio dalyje pristatomas E. Burgesso „koncentrinis miesto modelis“, kuris laikytinas labiausiai reprezentatyvia modernaus miesto struktūros ir plėtros analizės teorine priemone. Antrojoje dalyje šis modelis taikomas analizuojant 1870–1914 m. Kauno socioekologinę struktūrą. Išvadose pateikiamas atsakymas, kokioje modernaus miesto struktūros ir plėtros stadijoje buvo tiriamojo laikotarpio Kauno miestas. Tyrimo naujumą ir aktualumą atskleidžia: 1) pirmasis bandymas pateikti 1870–1914 m. Kauno miesto struktūros ir plėtros analizę pasitelkiant modernaus miesto socioekologines koncepcijas; 2) prisidėjimas prie tarpdisciplininio istorijos ir socialinių mokslų (būtent – miesto ekologijos teorijų) dialogo plėtros; 3) tęsiami Rusijos imperijos priklausomybės laikotarpio didžiųjų Lietuvos miestų socioekologinės struktūros tyrimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modernus miestas; Čikagos sociologijos mokykla; E. Burgesso koncentrinis miesto modelis; Kauno miesto istorija; Modern city; Chicago School of Sociology; Burgess’s Ring-Theory of City Development; Kaunas city history.

ENThe article analyzes the socioecological structure of Kaunas city (one of the centers of the Russian Empire’s provinces) in 1870–1914 based on the ideas for the analysis of the structure and development of modern cities proposed by the Chicago School of Sociology. The application of Burgess’s “Concentric City Model” made it possible to analyze the Kaunas socioecological structure in 1870–1914 and to answer the question: In what stage of modern urban structure and development was the Kaunas city during the period under investigation? The findings suggest a different arrangement of concentration zones in Kaunas in the period 1870–1914 compared to the Burgess model. The functions of Kaunas districts and the quality of their residential buildings, the contingent of the residents concentrating in them and the occupational layout of the population, income and the resulting differences allow us to state that the origin of concentric zones (or their segments) visible in Kaunas during the period in question is not a unique feature of Kaunas development/expansion. Instead, it shows that the process of the colonization of emerging social groups in the cities of the late industrialization in Lithuanian provinces was not completed, and modernization was late in Kaunas, as well as in Vilnius, compared to modern cities in the Western world (especially in the USA) in the period from the 2nd half of the 19th to the beginning of the 20th century. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2018.03
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77997
Updated:
2022-01-11 17:40:56
Metrics:
Views: 74    Downloads: 19
Export: