Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 4, Alytus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 4, Alytus
Alternative Title:
Privileges and acts of towns of Lithuania that were granted Magdeburg Law
Editors:
  • Tyla, Antanas, sudarymas, įvadas, parengė [com, aui, edt]
  • Antanavičius, Darius, parengė [edt]
  • Drungilas, Jonas, parengė [edt]
  • Firkovičius, Romualdas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.
Pages:
490 p
Keywords:
LT
16 amžius; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTŠis serijinio istorijos šaltinių leidinio „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ tomas yra skirtas Alytui. Magdeburgines teises Alytui suteikė Steponas Batoras 1581 m. birželio 15 d. Savivaldos teisėmis Alytus naudojosi iki 1776 m. Ketverių metų seimo laikotarpiu alytiškiai labai atkakliai siekė atkurti savivaldą, tačiau dėl valstybę ištikusios tragedijos jiems to nepavyko įgyvendinti. Beveik 200 metų Alytaus savivaldaus miesto gyvenimas yra svarbus miestų ir miestiečių teisės Lietuvoje plėtros paveldas. Šiame leidinyje skelbiami 203 XVI–XVIII a. dokumentai: valdovų privilegijos dėl magdeburginių teisių suteikimo, patvirtinimo ir vykdymo, aktai apie magistrato pareigūnų – burmistrų, tarėjų, suolininkų – rinkimus, vaito ar lantvaičio skyrimą ir įvesdinimą, klebono skyrimą, naujų miestiečių įteisinimą, nekilnojamojo turto pardavimą, dovanojimą, užstatymą, pasisavinimą, miestiečių kovą dėl savivaldos teisių atkūrimo po 1776 m. Leidinys yra svarbus istorijos šaltinių rinkinys apie Vidurio Europoje reglamentuotos Magdeburgo miestų teisės sklaidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos įtaką administracinei, kultūrinei ir ekonominei plėtrai. Leidinys atskleidžia šių teisių įgyvendinimo ypatybes Alytuje ir leidžia palyginti jį su kitais Lietuvos magdeburginiais miestais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alytaus miesto istorija; Alytaus miesto savivalda; Miesto savivalda; Miesto privilegijos; Miesto aktai.

ENThis volume of the series publication of historical sources Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai (Privileges and Acts of Towns in Lithuania that were Granted Magdeburg Law) is devoted to Alytus. It was Stephen Bathory who granted Magdeburg Law to Alytus on 15 June 1581. Alytus made use of the self-rule rights until 1776. During the time of the Four Year Seimas residents of Alytus tried hard to re-establish their self-rule, however, due to the tragedy that struck the state they failed to implement this. Life of Alytus, which was self-governing for almost 200 years is an important heritage of the development of the rights of towns and own dwellers in Lithuania. This publications publicises 203 documents of the 16th –the 18th century: privileges of the rulers concerning granting, approval and carrying out Magdeburg Law, acts on the elections of the officials of the Magistracy – burgomasters, assessors, benchmen, the appointment of the prefect, the appointment of the Dean, legalisation of new town dwellers, sale of immovable property, donation, mortgaging, appropriation, struggle of the town dwellers for the re-establishment of the rights of self-rule after 1776. The publication is an important collection of historical sources about the distribution of Magdeburg Law regulated in Central Europe in the Grand Duchy of Lithuania and its impact on the administrative, cultural and economic development. The publication reveals peculiarities of the implementation of this law in Alytus and allows it to be compared with other towns of Lithuanian, which were granted Magdeburg Law.

ISBN:
9986780799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6781
Updated:
2013-04-28 16:29:32
Metrics:
Views: 54
Export: