Reformatai aušrininkai ir varpininkai Lietuvos tautinio atgimimo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reformatai aušrininkai ir varpininkai Lietuvos tautinio atgimimo procese
In the Journal:
Res humanitariae. 2009, t. 5, p. 64-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Reformatai; S. Dagilis; A. Sketeris; P. Jakubėnas; J. Šepetys.; Lietuvių nacionalinis judėjimas; Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia; Tautinis tapatumas; Moderni lietuvių tauta; Lietuvių inteligentijos genezė; Stanislovas Dagilis; Adomas Sketeris; Povilas Jakubėnas; Jonas Šepetys.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Judėjimai / Movements; Lietuvių inteligentijos genezė; Moderni lietuvių tauta; Povilas Jakubėnas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra apžvelgiama, kokį vaidmenį iki valstybės nepriklausomybės atkūrimo nacionalinio tapatumo kūrimo ir saviidentifikacijos procese suvaidino ne tautinė, o religinė mažuma, kuri priklausė tam pačiam lietuvių etnosui. Iš pastarojo susiformavo šiuolaikinė lietuvių tauta. Atliktas tyrimas leidžia konstatuoti, kad Reformatų bažnyčios lietuviškos kilmės konfesinė inteligentija buvo aktyvi gimtosios kalbos puoselėtoja, tvarkytoja ir jos skleidėja visuomenėje, tokiu būdu įsitraukusi į lietuvių tautos savimonės žadinimo darbą. Ypatingas reformatų inteligentų nuopelnas – švietėjiška ir edukacinė veikla socialiai pažeidžiamuose visuomenės sluoksniuose bei lietuviško žodžio skleidimas periferijoje. Tiek dvasininkija, tiek pasauliečiai aktyviai dirbo tautinio atgimimo baruose, nepaisydami valstybinės valdžios institucijų jiems keliamų politinio lojalumo reikalavimų bei gresiančios asmeninės rizikos ir atsakomybės. Raštijos srityje dirbantys asmenys brandžiais vertimais, o ne tik originalia kūryba, siekė atverti kelius į gretimas kultūras, ugdė pilietinę savivoką bei domėjimąsi istorija, kurios išmanymas neleistų kartoti klaidų ateityje. Pirmojo pasaulinio karo išbandymai apibrėžė lietuviškojo etnoso tapatybę. Tautiškai įvairiai Bažnyčios vadovybei didelės įtakos turėjo lietuvių šviesuomenės laikysena. Reformatų inteligentija įnešė ženklų indėlį į Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo procesą.

ENThe article presents a review of a religious, but not ethnical, minority (integral part of the Lithuanian ethnos that served as a basis for the formation of the present Lithuanian nation) finding its place in the national identity and self-identification formation process before the restoration of the independence of the state. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20659
Updated:
2018-12-17 12:26:30
Metrics:
Views: 45    Downloads: 11
Export: