Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio : mūšių, kurių liudininku teko būti pačiam autoriui, aprašymai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio: mūšių, kurių liudininku teko būti pačiam autoriui, aprašymai
Editors:
Pociūtė, Dainora, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.
Pages:
235 p
Series:
Ištakos
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Napoleonas Bonapartas (Napoleon Bonaparte); Liudvikas Rėza; Prūsijos Karalystė; Bohemija; Saksonija: Prancūzija; Silezija; Tautų kultūros; Karo veiksmai; Aprašymas; Napoleon Bonapart; Liudvikas Rėza; The Kingdom of Prussia; Bohemia; Saxony; France; Silesia; National cultures; Military action; Account.
Keywords:
LT
Aprašymas; Bohemija; Karo veiksmai; Liudvikas Rėza; Napoleonas Bonapartas (Napoleon Bonaparte); Prūsijos Karalystė; Saksonija: Prancūzija; Silezija; Tautų kultūros.
EN
Account; Bohemia; France; Kingdom of Prussia; Military action; Napoleon Bonapart; National cultures; Saxony; Silesia.
Summary / Abstract:

LTLietuvos dienoraščio rašymo tradicijoje, kurios pradžia XVI a., Rėzos dienoraštis būtų išskirtinis šio žanro XIX a. Pradžioje reprezentantas, liudijantis tiek svarbius žanrinius dienoraščio pakitimus, prasidėjusius XIX a., tiek šios epochos išsilavinusio asmens pasaulėžiūrą ir mentalitetą. Rėzos kelionių dienoraštis susieja su žymiais XVIII a. pab. -XIX a. pr. Europos kultūros žmonių (pvz., paties Rėzos ypač vertinamo Goethe's) kelionių aprašymais, kuriuose, kaip ir Rėzos dienorašty, išskirtiniu keliautojo dėmesio objektu tampa tautų kultūrų lyginimai, jų identiteto paieškos ir ypač meno vertinimas. Nuo Karaliaučiaus keliaudamas pro Brandenburgą, Pomeraniją, Berlyną, Sileziją, Bohemiją, Prancūziją, Angliją, Rėza žvelgė į Napoleono karų sumaišty atsidūrusios Europos kultūrą savo - Prūsijos armijos kapeliono ir rašytojo - vertinančiu ir atviru Europos kultūrai žvilgsniu. Rėzos dienoraščio lietuviškoje publikacijoje vietų ir asmenų vardai paliekami tokie, kokie jie buvo vokiškame originale. Autentiškumo dėlei, minimi Rytų Prūsijos vietovardžiai (pvz., Königsbergas) taip pat nelietuvinami ir pateikiami Rėzos užrašyta forma. Kadangi dalis Rėzos kelionės tęsėsi per valstybes ir kunigaikštystes, kurių vietovardžiai šiandien jau vadinasi kitaip, svarbesnieji Rėzos aplankytų miestų vardai paaiškinimuose nurodomi pagal dabartinę jų vartoseną ir valstybinę priklausomybę.

ENRhesa’s diary would be a 19th c. representative of the Lithuanian diary writing tradition emerging in the 16th c. This diary manifests important changes in the genre of diary writing, which started in the 19th c., as well as the worldviews and mentality of an educated person of this epoch. Rhesa’s diary of his travels is related to travel notes by famous European cultural figures (for example, Rhesa highly appreciated Goethe’s notes) of the end of the 18th c.–beginning of the 19th c., where, like in Rhesa’s diary, the main attention of travellers is focused on cultural comparisons of nations, the search of their identity and especially the evaluation of their art. While travelling from Konigsberg through Brandenburg, Pomerania, Berlin, Silesia, Bohemia, France, England, Rhesa observed the European culture in the havoc after the Napoleon wars from the point of view of a chaplain of the Prussian Army and a writer. In the Lithuanian publication of Rhesa’s diary, the original German place names and personal names are left. For the purpose of authenticity, place names in Eastern Prussia (for example, Königsberg) are presented. Whereas, part of Rhesa’s travels went through states and duchies the names of which are different at present, the names of more important places visited by Rhesa are indicated according to their contemporary use and the state.

ISBN:
9986513863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47485
Updated:
2018-11-28 09:52:36
Metrics:
Views: 47
Export: