Historical character in region's identity transformations : Prussian Lithuania - Lithuania minor - western Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Historical character in region's identity transformations: Prussian Lithuania - Lithuania minor - western Lithuania
Alternative Title:
Istorinis regiono identiteto transformacijų pobūdis: prūsų Lietuva- mažoji Lietuva - vakarų Lietuva
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 135-143. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje Vakarų Lietuvoje, ypač Klaipėdoje, tapo aktuali regiono identiteto formų paieška, paremta daugiatautės miesto kultūros tradicija, kurioje ryškus buvo vokiškos kultūros pėdsakas. Vakarų Lietuvos kultūrinio identiteto ištakos remiasi ir platesniu kontekstu - Prūsų Lietuvos/Mažosios Lietuvos kultūriniu regionu. Šio regiono priklausymas Prūsijos valstybinei erdvei daugiau nei 300 metų suponavo vietos lietuvių identiteto bruožą – lojalumą Prūsijos valdančiajai dinastijai. Vienas ryškiausių monarchijos respektavimo Prūsų Lietuvoje / Mažojoje Lietuvoje pavyzdžių - Prūsijos karalienė Luise (1776-1810). XIX-XX a. sandūros spaudos publikacijos apie karalienę Luise lietuvių kalba atskleidė platų Prūsijos monarchijos adoracijos spektrą. Labiausiai įsimintinas jos kaip švietimo patronės įvaizdis. Tokios istorinės asmenybės yra įdomios ieškant paralelių tarp Vokietijos imperijos provincijos miesto Klaipėdos (Memel) identiteto ir didžiausio dabartinės Vakarų Lietuvos miesto - Klaipėdos - identiteto. „Luisės tema“ yra tarsi indikatorius, nurodantis skirtingoms epochoms charakteringas komplikacijas, susijusias su šio regiono istorijos interpretacija. Karalienės Luisės ir kitų ilgaamžės Klaipėdos istorijos puslapių įprasminimas miesto kultūriniame kraštovaizdyje liudija pozityvią tendenciją įveikti „neparankios istorijos“ sindromą. Naują kokybę Vakarų Lietuvos regiono identiteto struktūroje rodo ir diskusijos apie Klaipėdos kultūros politikos viziją, kuriose pabrėžiamas būtinumas kultūros paveldą integruoti į miestiečių savimonę bei identiteto formavimą, ir nuolat regioninėje spaudoje akcentuojama kultūros paveldo išsaugojimo problema.Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Karalienė Luisė; Klaipėda; Kultūros paveldas; Mažoji Lietuva; Prūsų Lietuva; Vakarų Lietuva; Ccultural heritage; Cultural Heritage; Identity; Klaipėda; Lithuania Minor; Prussian Lithuania; Queen Luisa; Western Lithuania.

ENThe concept of contemporary identity guides to exclusiveness of culture's role and history as well. Queen Luisa is not only an attractive symbol while talking about fatal period for Europe and Prussia in the years 1806-1815, but also interesting is her personality while looking for parallels between identities of Memel (Klaipėda), the small province town of the German empire, and Klaipėda, the largest contemporary Western Lithuanian city. Present inhabitants of Klaipėda pay a lot of attention to Queen Luisa's merits for development of education and culture in the city and in the region. The fact that in newest discussions about Klaipeda's vision of cultural politics, the need to integrate cultural heritage into consciousness of citizens and formation of identity is highlighted, testifies about signs of new quality in region's identity structure of Western Lithuania. Research is based on historical sources and literature. [text from author]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29508
Updated:
2018-12-17 12:51:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: