Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį
Editors:
Gineitis, Leonas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Pages:
284 p
Series:
Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; kn. 13
Notes:
Vertė: L. Gineitis, A. Jovaišas, J. Lebedys. Tekstų autoriai.: D. Arnoldtas, L. Baczko, F. Bockas, H. Buddensiegas, K. Donalies, H. Freybergas, O. Glagau, A. Hornas, K. Milkus, G. Nesselmannas, G. Ostermejeris, L. Passargė, G. Pisanskis, L. Rėza, A. Schleicheris, F. Tetzneris, L. Wenau. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Biografija; Istorija; K. Donelaitis; Komentarai; Kultūrinis kontekstas; Literatūrinė kūryba; Publikacija; Senoji lietuvių literatūra; Vertimas; Vokiečių kalba; Biography; Comments; Cultural context; Edition; German language; History; K. Donelaitis; Literary works; Old Lithuanian literature; Translation.
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Istorija; K. Donelaitis; Komentarai; Kultūrinis kontekstas; Literatūra / Literature; Publikacija; Senoji lietuvių literatūra; Vertimas; Vokiečių kalba / German language.
EN
Comments; Cultural context; Edition; History; Literary works; Old Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe per vertimus į lietuvių kalbą pateikiami reikšmingiausi vokiškai rašiusių autorių tekstai, ar atitinkamos tekstų ištraukos apie Kristijoną Donelaitį, jo istorinę kultūrinę aplinką, gyvenimą, asmens bruožus ir kūrybą. Ligi šiol išėję keturi – L. Rėzos, G. Nesselmanno, L. Passargės, H. Buddensiego – „Metų“ vertimai į vokiečių kalbą turi solidžias pratarmes bei komentarus, kur duodama daug pirmakartinės faktinės informacijos apie poetą, iškeliama įdomių jo kūrybos interpretavimo minčių, įžvalgių pastebėjimų. Atkreipia dėmesį ir kai kurie šių darbų vertimai vokiečių spaudoje. Unikalią reikšmę turi vokiškai rašiusiųjų šviesuolių straipsniai bei publikacijos, taip pat vietos apie K. Donelaitį bendresnio pobūdžio darbuose. Vokiškąja donelaitika plačiausiai operavo ankstesnieji lietuvių literatūrologai, su M. ir V. Biržiškomis priešakyje; tebesiremia ir dabartiniai. Tąja pačia medžiaga daugiausia naudojosi ir kaimyninių kraštų – latvių, lenkų, rusų – autoriai, rašę apie K. Donelaitį. Šie donelaitikos vertimai sutelkti knygoje ir aprūpinti vieningu aiškinamuoju aparatu. Dauguma leidinyje pateikiamų tekstų parengėjo naujai išversti į lietuvių kalbą. Pateikiant tekstus griežtai laikytasi chronologijos, kadangi vėlesnieji tekstai dažnai yra susiję su ankstesniais. Įvadų į vokiškuosius „Metų“ leidimus vertimai pateikiami ištisai, o iš komentarų – vietos, susijusios su literatūrinėmis K. Donelaičio kūrybos ypatybėmis. Knygos pozicijų turinį siekta išreikšti jų antraštėmis. Parengėjo antraštės rašomos laužtiniuose skliaustuose.

ENThe paper uses translations into Lithuanian to present the most significant texts of authors who wrote in German or the respective extracts of texts about Donelaitis, his historical cultural environment, life, personal traits and creation. The four translations of “The Seasons” into German by Rhesa, Nesselmann, Passarge and Buddensieg, which have been published to date, have solid prefaces and commentaries which give considerable factual information about the poet and emphasise interesting interpretations of his creation. Some translations of these works in the German press also draw attention. The articles and publications of the enlightened persons who wrote in German as well as releases about Donelaitis in general publications have unique significance. Earlier Lithuanian literary scholars, led by M. and V. Biržiška, most widely used the German research of Donelaitis’ life and works; the research is referred to by contemporary literary scholars as well. The authors from neighbouring countries (Latvia, Poland, Russia) who wrote about Donelaitis also mainly used the same material. The translations of this research of Donelaitis’ life and works are compiled in this book and provided with one unanimous explanatory apparatus. The majority of texts presented in the publication have been translated into Lithuanian anew by the compiler. Presentation of texts strictly adheres to chronology, because later texts are often related to the earlier ones. The translations of introductions to the German publications of “The Seasons” are presented in full, whereas with regard to commentaries only those places related to the literary peculiarities of Donelaitis creation are given. The compiler used headings (in angle brackets) to express the content of the book positions.

ISBN:
9955475196 (Įr.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20222
Updated:
2020-03-14 15:24:09
Metrics:
Views: 16
Export: