Mažvydo "Gesmes Chriksczoniskas": pirmas lietuviškas giesmynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Italų kalba / Italian
Title:
Mažvydo "Gesmes Chriksczoniskas": pirmas lietuviškas giesmynas
Alternative Title:
Gli "Inni Cristiani" di Mažvydas ill primo innario lituano Guido Michelini
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2007.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta pirmajam lietuviškam giesmynui. Gesmes Chriksczoniskas davė pradžią Mažosios Lietuvos giesmynų istorijai, turėjusiai didelę reikšmę lietuvių poezijos raidai iki XVIII a. Istorinė giesmyno apžvalga susideda iš dviejų skyrių. Pirmajame aptariamos rinkinio sudarymo aplinkybės. Pradžioje liuteronas Mažvydas daugiausia turėjo versti viduramžių lotyniškas giesmes, o tik nuo šešto dešimtmečio antrosios pusės - naująsias vokiečių liuteronų giesmes. Savo knygą jis stengėsi papildyti reikšmingiausiais tekstais, kurių originalai buvo išspausdinti populiariame Lutherio giesmyne Geistliche Lieder. Po moderniuosius kūrinius pristatančių puslapių Mažvydas pateikė viduramžiškų bruožų dalį, kurioje išsiskiria kelios dešimtys iš Biblijos išverstų psalmių ir katalikiškos kilmės litaninių tekstų rinkinėlis. Gesmių Chriksczoniskų gale esantį katekizmą greičiausiai pridėjo Vilentas. Antrajame skyriuje aptariamas Gesmių Chriksczoniskų kelias per vėlesniuosius giesmynus iki Berento 1732 m. rinkinio, kuriame pateikiama lygiai 50 Mažvydo tradicijos giesmių; šis skaičius liko nepakitęs ir Šimelpenigio 1750 m. giesmyne, pakartotinai leistame iki pat Antrojo pasaulinio karo išvakarių. Atsižvelgiama į atskirų laikotarpių giesmynuose perspausdinamų Mažvydo tekstų redagavimų klausimą. Toliau spausdinami visi Gesmių Chriksczoniskų tekstai, perrašyti dabartinėmis raidėmis. Kartu su jais pateikiami vertimų šaltiniai iš tuometinių publikacijų ir 1547-1559 m. laikotarpiu paskelbti ankstesnieji lietuviški variantai, o išnašose užsimenama apie giesmių melodijas ir jų kilmę.Reikšminiai žodžiai: Giesmynas; Psalmė; Protestantizmas; Liuteronybė; Originalas.

ENThe monograph is dedicated to the first ever Lithuanian hymnal. The “Gesmes Chriksczoniskas” laid the foundations for the history of the hymnals in the Lithuania Minor, which was significant in the development of Lithuanian poetry before the 18th century. The historical overview of the hymnal consists of two chapters. The first discusses the circumstances of compiling the selection. In the beginning the Lutheran Mažvydas mostly had to translate the Latin hymns of the Middle Ages and only from the second half of the fifties – the new German Lutheran hymns. He attempted to supplement his book by most significant texts, the originals of which were printed in the popular Luther’s hymnal “Geistliche Lieder”. After the pages, presenting the modern works Mažvydas presented the part of the medieval traits, which characterized with several tenths of psalms, translated from the Bible and a compilation of the litany texts of the Catholic origin. The catechism, which exists at the end of “Gesmes Chriksczoniskas” was most likely attached by Vilentas. The second chapter discusses the path of “Gesmes Chriksczoniskas” through later hymnals till Berent’s compilation of 1732, in which he provided 50 hymns of the Mažvydas tradition; the said number remained unchanged in Schimmelpfennig’s hymnal of 1750, which was repeatedly issued till the very eve of the WWII. The issue of edition of Mažvydas’s texts, reprinted in hymnals of different periods is also taken into consideration. Afterwards the monograph presents all the texts of “Gesmes Chriksczoniskas”, rewritten in modern letters presenting the sources of translations from the publications of the period, as well as the early Lithuanian versions, published during the time period of 1547-1559 and the footnotes also provide some information on the melodies of the hymns and their origins.

ISBN:
9789955699965
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13518
Updated:
2020-02-28 13:27:11
Metrics:
Views: 98
Export: