Lietuvių kalbos seminaro istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos seminaro istorija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Pages:
118 p
Series:
Ištakos
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Karaliaučius; Lietuvių kalba; Lietuvių kalbos dėstymo istorija; Lituanistika; M. L. Rėza (1776-1840); Mažoji Lietuva; Rankraštis; Seminaras; Universitetas; Vertimas; XIX a. Mažosios Lietuvos kultūros istorija.
EN
Cultural history of Lithuania Minor in the 19th century; History of teaching of Lithuanian language; Kaliningrad; Lithuania Minor; Lithuanian; Lithuanian studies; Manuscript; Seminar; Translation; University.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiamas Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos (1776–1840) rankraštis „Lietuvių kalbos seminaro istorija“ (1811). Kartais atrodo, kad apie labiau nusipelniusius lietuvių raštijos veikėjus jau viskas pasakyta. Tačiau archyviniai šaltiniai vis dar leidžia naujais faktais papildyti jų biografijas, atskleisti mažiau žinomus veiklos aspektus, išryškinti jų reikšmę lietuvių literatūrai, mokslui, kultūrai ir tautinio sąmoningumo ugdymui. Neseniai surasti dokumentai suteikė naujų žinių apie Martyno Liudviko Rėzos pedagoginę veiklą keletą metų dirbant Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro mokytoju (docentu), o vėliau - 30 metų šio seminaro vadovu (direktoriumi) ir dėstytoju. Archyvuose rastas ir čia publikuojamas bene svarbiausias išlikęs šios tematikos M. L. Rėzos rankraštis – Karaliaučiaus universiteto Lietuviškojo seminaro istorija ir organizacija. Dokumentas neskelbtas nei vokiečių, nei kokia kita kalba ir visuomenei nėra žinomas. Jis visai neseniai pateko į mokslininkų akiratį. Dokumentas reikšmingas tuo, kad tai pirmas bandymas parašyti nuoseklią Lietuvių kalbos seminaro istoriją ir įvertinti šios įstaigos reikšmę lietuvių kultūrai. Rankraščio vertė išryškėja platesniame istoriniame ir kultūriniame kontekste, kuris nušviečiamas įvadiniame straipsnyje. Rankraštis paskelbtas originalo (vokiečių) kalba su mokslinių vertimu į lietuvių kalbą. Šaltinio publikaciją papildo asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.Taip pat paskelbti ir visi prie dokumento buvę priedai, suteikiantys vertingos informacijos.

ENThe manuscript “Lietuvių kalbos seminaro istorija“ /History of Lithuanian language seminar/ (1811) written by Konigsberg university’s professor Martin Ludwig Rhesa /Martinas Liudvikas Rėza/ (1776-1840), is announced in the publication. Sometimes it seems that everything has been already said about deserved Lithuanian literature figures. However, archival sources still allow to supplement their biographies with new facts, to reveal lesser known aspects of their work, to highlight their importance to Lithuanian literature, education, culture and development of national awareness. Recently found documents provided new information about Martin Ludwig Rhesa’s /Martinas Liudvikas Rėza/ pedagogical activities while he was working as a Lithuanian language seminar teacher (associate professor) at Konigsberg university for several years; and later (for the next 30 years) he was working as this seminar’s head (director) and professor. Perhaps the most important extant M. L. Rhesa’s manuscript of this theme that was found in the archives and published – History of Lithuanian language seminar and organization at Konigsberg university. The document was not published either in German or in any other language and is not known to the public. Only recently the researchers had the possibility to get acquainted with it. The document is significant because it is the first attempt to write a coherent history of Lithuanian language seminar and to evaluate the significance of this establishment to Lithuanian culture. Value of the manuscript becomes evident in the broader historical and cultural context, which is elucidated in the introductory article. The manuscript is published in the original (German) language with academic translation to Lithuanian. Publication of the source is complemented with the personal names and place names index. All annexes, that are related to the document and that provide valuable information, are also published.

ISBN:
9955475366
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39423
Updated:
2016-07-22 22:54:10
Metrics:
Views: 86
Export: