XIX-XX a. pirmosios pusės žvejybos verslai Kuršių Marių regione

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX-XX a. pirmosios pusės žvejybos verslai Kuršių Marių regione
Alternative Title:
Fishing occupations in the 19th – first half of the 20th centuries in the Curonian Lagoon area
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2015, Nr. 3 (72), p. 65-82
Keywords:
LT
Žvejyba; Žvejai; Verslai; Kuršių marios; Valtys.
EN
Fishing; Fishermen; Occupations; Curonian Lagoon; Boats.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama žvejyba ir su ja susiję verslai Kuršių marių regione XIX–XX a. pirmojoje pusėje. Glaustai pristatoma žvejybos Kuršių mariose raida nuo seniausių laikų, istorinis kontekstas padės geriau suvokti procesus, vykusius nagrinėjamuoju laikotarpiu. Istorinių šaltinių teikiama informacija atskleidžia, kad Kuršių marių žvejai, be žvejybos, buvo priversti užsiimti ir kitais verslais. Tą vertė daryti sudėtingos regiono gamtinės sąlygos. Pagalbiniai žvejų verslai dažnu atveju buvo susiję su žvejojant įgytais įgūdžiais, tokiais kaip valčių statyba ir valdymas. Pirmą kartą publikuojama 2012 m. vykdytų archeologinių kasinėjimų buvusio Kopgalio kaimo vietoje medžiaga, kuri parodo svarbų lūžį, vykusį XIX–XX a. sandūroje Kuršių marių regione – perėjimą nuo tradicinės žvejybos prie naujos – kurortinės veiklos. Tyrime panaudota ir anksčiau nepublikuota amžininko kintiškio žvejo Henriko Cyrulio atsiminimų medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the fishing and related occupations in the Curonian Lagoon region in the 19th – first half of the 20th centuries. A brief history of fishing in the Curonian Lagoon from ancient times is presented, thus providing historical context which might provide a better understanding of the processes that took place during the period analysed in the article. Available information from historical sources shows that besides fishing the lagoon fishermen were forced to engage in other occupations. The main reason for this was hard natural conditions of the region. Auxiliary fishing occupation soften were related to the fishermen’s skills acquired in fishing, such as boat building and management. Material of archaeological excavations carried out in 2012 at the site of former Kopgalis village is presented in the article. The material shows an important turning-point that took place in the 19 than 20th centuries in the region of the Curonian Lagoon – the transition from traditional fishing to a new activity – resort business. For the first time memoir material of Henrikas Cyrulis – native resident of Kintai village is presented in the study. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62349
Updated:
2019-02-14 23:01:42
Metrics:
Views: 36    Downloads: 1
Export: