Klaipėda XIX amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėda XIX amžiuje
Editors:
  • Adomavičius, Romaldas, komentarai, redagavimas [cwt, edt]
  • Demereckas, Kęstutis, komentarai, redagavimas [cwt, edt]
Publication Data:
Klaipėda : Libra Memelensis, 2004.
Pages:
208 p
Keywords:
LT
19 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčios / Churches; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTAntroji Klaipėdos istorijos dalis apima įvykius nuo XIX a. pradžios iki XX a. Ši dalis atskirta nuo pirmosios, kadangi devynioliktojo šimtmečio miesto istorija nagrinėjama kitais aspektais negu ankstesnis laikotarpis. Visiškai kitokie ir turtingos, kruopščiai atrinktos medžiagos pateikimo principai. Knygoje siekta pateikti kuo platesnį ir tikresnį, bet neperkrautą detalėmis, bendrą Klaipėdos atstatymo ir vystymosi vaizdą. Trumpai aprašomas Klaipėdos miesto augimas – priemiesčių: Valdiškosios Vitės, Bomelsvitės, Smeltės prijungimas prie miesto, laivybos ir laivų statybos suklestėjimas, naujų fabrikų atsiradimas, Didysis gaisras ir miesto atstatymas po jo. Daug dėmesio skiriama kultūrai ir mokslui. Papildomai prie šios dalies pridėtos Klaipėdos bajorų ir miestiečių genealoginės žinios, surinktos iš bažnyčių knygų. Knyga gausiai iliustruota, joje daug tekste cituojamų spaudinių. Informacija kruopščiai rinkta iš miesto archyvo (pirmosios šimtmečio pusės) bei jame esančių miesto iždo apskaitų, taip pat tuo metu vestų miesto deputatų posėdžių protokolų knygų, miesto tarybos bibliotekoje išlikusių daugeliu „Memelsche Wochenblatt“ („Klaipėdos savaitraštis“) metinių komplektų, Šv. Jono bažnyčios kronikos. Antrajai šimtmečio pusei nušviesti šalia asmeniškai išgirstų pasakojimų naudotasi spausdintomis miesto valdymo organų ataskaitomis, „Pranešimais apie prekybą ir laivybą“, mokyklų programomis, daugybe metinių „Memeler Dampfboot“ („Klaipėdos garlaivis“) komplektų. Vėlesni miesto darbai ir projektai, pvz., vandentiekis, tramvajus, Pietų molo statyba, skerdykla, knygoje jau neaptariami.Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Miestas; Apmokestinimas; Laivyba; Uostas; Laivų statyba; Bažnyčios; Mokyklos; Karališkasis dvaras; Memel; Klaipėda; City; Taxation; Navigation; Port; Ship construction; Churches; Schools; Royal court; Memel.

ENThe second part of Klaipėda's history covers the events between the beginning of the 19th century and the 20th century. This period is discussed separately as it examines different aspects of the city's history. Rich and carefully selected materials are presented following completely different principles. The book aims to present a broader and more realistic image of Klaipėda's reconstruction and development, not overloaded with details. The expansion of Klaipėda and its suburbs is briefly discussed: Valdiškoji Viltė, Bomelsvitė and Smeltė's connection to the city, the rise of shipping and shipbuilding, the emergence of new factories, the Great Fire and the process of rebuilding the city that followed. Emphasis is placed upon culture and education. Additionally, genealogical information about Klaipėda's nobility, gathered from the church books, is provided. The book is richly illustrated, especially with works cited in its text. The information was carefully collected from the city's archive (during the first half of the century), which also contained the city's treasury accounts as well as the minutes of the city deputies' meetings, many copies of the “Memelsche Wochenblatt” newspaper stored at the City Council Library, St John's Church chronicles and other locations. The second half of the century is described not only through personal stories, but also printed City's governing bodies' reports, reports on the trade and shipping, school programs and many annual “Memeler Dampfboot” issues. The works and projects that followed later, for example the water supply, tram, South breakwater construction or slaughterhouse, are not addressed in the book.

ISBN:
9955544007 (bendras); 955544198 (t. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9565
Updated:
2013-12-17 23:56:05
Metrics:
Views: 57
Export: