Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667)
Alternative Title:
Treasury of the Grand Duchy of Lithuania during twenty years of war (1648-1667)
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.
Pages:
399 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
15 amžius.
Summary / Abstract:

LTKnyga yra pirmoji studija, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčių sistemos raidai, lėšų panaudojimo ir iždo formavimo analizei bei reikšmei, įgyvendinant valstybės programas. XV a. pabaigoje–XVI a. viduryje atsiskyrė valstybės, arba žemės, iždas nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio iždo. Tiek Lietuvos žemės, tiek Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų iždo archyvai yra dingę, dauguma Lietuvos žemės iždininkų ataskaitų seimuose – taip pat. Todėl tyrinėjant tuometę mokesčių sistemą vienintelis šaltinis, pagal kurį galima atkurti iždo būklę, jo funkcionavimą, pajamas ir išlaidas, yra LDK valdovo patvirtinti kvitai žemės iždininkų ataskaitoms seimuose. Ir nors po kelis valstybinius archyvus išbarstyti kvitai nėra išsamus šaltinis ir turi trūkumų, knygos autorius pabandė nustatyti mokesčių sistemą, jos kaitą ir kasmetines iždo pajamas bei išlaidas, regioninę mokesčių įplaukų sklaidą, atskirų mokesčių rūšių įplaukų santykį. Leidinyje šalia chronologiškai nuoseklios iždo veiklos analizės yra savarankiški skyriai apie sidabrinės mokestį, muitų įplaukas, gėrimų mokestį, Katalikų Bažnyčios vaidmenį formuojant Lietuvos biudžetą, apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų iždo pajamas ir išlaidas. Leidinys skirtas skaitytojams, besidomintiems Lietuvos istorija, valstybės apsaugos ir gynybos organizavimu, valstybės biudžeto formavimu, verslo istorija.

ENThe book is the first study dealing with the development of the tax system in the Grand Duchy of Lithuania (GDL), the analysis of the use of funds and the formation of the treasury, as well as their significance in the implementation of the national programmes. In the late-15th–mid-16th centuries, the state or the land treasury separated from the treasury of the Grand Duke of Lithuania. Both the Lithuanian lands and the archives of the treasury of the Grand Duke of Lithuania have been lost, as have most of the Lithuanian land treasurers’ reports for the local parliaments. Therefore, the receipts approved by the GDL ruler for the land treasurers’ reports in the local parliaments are the only source based on which the state of the treasury, its functioning, revenues and expenditure can be traced back when studying the tax system of that time. Although the receipts, which are scattered in several state archives, do not serve as a detailed source and have certain drawbacks, the author of the book attempted to identify the tax system, its development and annual revenues of the treasury, the dissemination of regional tax revenues, and the ratio of different types of tax revenues. The publication contains a chronologically consistent analysis of the treasury’s activities along with the independent chapters dealing with the tax in silver, customs revenues, and the tax on alcohol, the role of the Catholic Church in setting the budget of Lithuania, as well as the revenues and expenditure of the Grand Duke’s treasury. The publication is intended for the readers who are interested in the history of Lithuania, arrangements related to protection and defence, setting of the state’s budget, and the history of business.

ISBN:
9785420016718
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26082
Updated:
2022-01-11 13:49:46
Metrics:
Views: 77
Export: