Skarbowość Rzeczypospolitej, 1587-1648 : projekty, ustawy, realizacja

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Skarbowość Rzeczypospolitej, 1587-1648: projekty, ustawy, realizacja
Alternative Title:
Republic's treasury, 1587-1648
Publication Data:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : 2006.
Pages:
437 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Iždas; Iždo struktūrą; Finansinė padėtis; Pajamos; Išlaidos; Iždo pareigūnai; Lietuvos iždo tribunolas; Polish–Lithuanian Commonwealth; The Grand Duchy of Lithuania; Kingdom of Poland; Treasury; Structure of treasury; Financial situation; Income; Outcome; Officers of treasury; Tribunal of Lithuania treasury.
Contents:
Od autorki — Korona — Stan badań, źródła — Skarb kwarciany — Organizacja czynności skarbowych — Źródła dochodów — Ustanowienie drugiej kwarty — Przeznaczenie kwarty — Kontrola i sądownictwo — Skarb publiczny — Podskarbiowie wielcy i ich urząd — Komisje i komisarze — Terenowa administracja skarbowa — Trybunał Skarbowy Koronny — Kompetencje skarbowe sejmu — Podatki uchwalane na sejmach i sejmikach — Łanowe i szos — Podymne — Czopowe — Cła — Pogłówne — Donatywy — Podatki z Prus Książęcych — Sytuacja finansowa — Pierwsze lata rządów (1587-1594) — Interwencja w księstwach naddunajskich i powstanie kozackie (1595-1599) — Wyprawa moldawsko-woloska i wojna inflancka (1600-1611) — O Smoleńsk, Kreml i carską koronę (1609-1619) — Obrona przed Turcją (1620-1625) — Wojna pruska. Ostatnie lata panowania Zygmunta III (1626-1632) — Wokół wojny smoleńskiej (1633-1634) — O porty bałtyckie i szwedzką koronę (1635-1636) — W walce z powstaniem kozackim (1636-1638) — Obrona przed pogaństwem i plany wojny z półksiężycem (1633-1648) — Osiągnięcia i zaniedbania — Litwa — Stan badań, źródła — Skarb publiczny — Podskarbiowie wielcy i ich urząd — Komisje i komisarze — Terenowe władze skarbowe — Trybuna! Skarbowy Litewski — Kompetencje skarbowe konwokacji litewskich — Próby utworzenia skarbu stałego — Podatki uchwalane na sejmach i sejmikach — Podejmowanie uchwał podatkowych — Łanowe — Czopowe — Cła — Pogłówne żydowskie — Pogłówne tatarskie — Donatywa kupiecka — Kwarta — Struktura wpływów skarbowych — Sytuacja finansowa — Od koronacji do schyłku XVI w. (1587-1599) — Wojna o Inflanty (1600-1611) — Przeciwko Moskwie (1609-1619) — Obrona przed Turcją i Szwecją (1620-1629). Ostatnie lata panowania Zygmunta III (1630-1632) — Jeszcze raz o Smoleńsk (1633-1634) — Szwedzki problem (1635) — Zachować pokój (1636-1648) — Rozwój czy stagnacja — Skarb nadworny —Stan badań, źródła — Skarb nadworny w systemie organizacji skarbowej — Ustawy z łat 1589 i 1590: geneza, realizacja — Sytuacja finansowa Zygmunta III — Sytuacja finansowa Władysława IV — Aneks — Bibliografia — Wykaz skrótów — Indeks nazwisk — Summary — Wykaz tabel i wykresów.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Išlaidos; Iždas; Iždo pareigūnai; Iždo struktūrą; iždo tribunolas; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
EN
Financial situation; Kingdom of Poland; Officers of treasury; Outcome; Polish–Lithuanian Commonwealth; Structure of treasury; Treasury; Tribunal of Lithuania treasury.
Summary / Abstract:

ENThe monograph is a synthesis of fiscal problems of both members of the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was based on historical sources kept in Polish, Ukrainian, Lithuanian and Russian archives. The state finances were defined on the basis of the treasurers' financial records presented to Sejm. The treasurers' records were mainly Sejm bills or receipts the treasurers received. Both the Sejm bills and receipts were entered in the crown chancellery or Metryka Koronna, or in Lithuanian chancellery or Metryka Litewska. The sources were completed with further information regarding Sejm, Sejmiki (regional councils) and with private correspondence of people performing various state duties. After the Lublin Union in 1569, the Republic meant a commonwealth of two countries: Poland and Lithuania, each of them keeping their own separate institutions and offices. Each of the two countries had its own income and expenditure [...]. [From the publication]

ISBN:
9788370597658
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54693
Updated:
2022-02-17 14:34:02
Metrics:
Views: 52
Export: