Verkių mūšis (1658 10 21)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verkių mūšis (1658 10 21)
Alternative Title:
The Battle of Verkiai (21 10 1658)
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 1, p. 25–35
Keywords:
LT
17 amžius; Rudamina; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTNuo 1658 rugsėjo 26 iki spalio 19 dienos vyko taikos derybos tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Rusijos atstovų. Tuo metu rusų kariuomenė jau trečius metus buvo okupavusi Lietuvos sostinę Vilnių. Lietuvos pusei atstovavo karaliaus vardu veikę komisarai: Lietuvos didysis etmonas ir Vilniaus vaivada Povilas Sapiega, Lietuvos lauko etmonas ir didysis iždininkas Vincetas Gosevskis. Abu etmonai į derybas atvyko su savo kariuomenės daliniais. V. Gosevskis stovyklą įsirengė ties Verkiais, netoli Vilniaus, o P. Sapiegos kariniai daliniai įsikūrė priešingoje pietinėje Vilniaus pusėje, netoli Rudaminos. 1658 m. spalio 21 d. Rusijos kariuomenė sulaužė taikos derybas ir netikėtai užpuolė V. Gosevskio stovyklą. Lauko etmonas turėjo apie 1500 karių. Mūšio metu pats lauko V. Gosevskis pateko priešo nelaisvėn. Iš viso jo dalinys neteko apie 200 kareivių. Lietuvos karių nesėkmę nulėmė netikėtas rusų puolimas. Prie pralaimėjimo taip pat prisidėjo tai, kad V. Gosievskio dalinį sudarė daugiausia raiteliai, kurie negalėjo efektyviai atremti rusų pėstininkų atakos. Didelė nesėkmė buvo karių netekimas, bet dar didesnė nelaimė buvo gero karvedžio ir valstybės veikėjo V. Gosevskio patekimas priešo nelaisvėn. Jis buvo išvežtas į Maskvą. V. Gosevskio turėtos iždininko pareigos laikinai buvo pavestos kancleriui Kristupui Pacui, o karines pareigybes perėmė Samuelis Komorovskis ir Žemaitijos seniūnas Jurgis Karolis Hlebavičius.Reikšminiai žodžiai: Verkių mūšis; Kamenecas; Konvokacija; Nemėžio sutartis; Lauko etmonas.

ENThe period of 26 September – 19 October 1658 saw peace talks between representatives of the Grand Duchy of Lithuania and Russia. At that time, the Russian Army had for three years held Lithuania’s capital Vilnius under occupation. The Lithuanian party was represented by commissioners who acted on behalf of the king: Lithuanian Grand Hetman and Vilnius Waywode Pawel Sapieha, and Lithuanian Field Hetman and Grand Treasurer Wincenty Gosiewski. Both hetmans came to the talks with their own troops. W. Gosiewski built his camp at Verkiai near Vilnius, while P. Sapieha’s units encamped on the opposite southern side of Vilnius, in the vicinity of Rudamina. On 21 October 1658, the Russian army broke the peace talks and carried out an unexpected attack on W. Gosiewski’s camp. The field hetman had about 1,500 soldiers under his command. During the battle, W. Gosiewski himself was taken prisoner by the enemy. His unit lost about 200 soldiers in total. Misfortunes of the Lithuanian soldiers were determined by the Russians' sudden attack. Another factor contributing to the defeat was that W. Gosiewski’s unit mostly included cavalrymen who failed to offer effective resistance to the attack of the Russian infantrymen. The loss of soldiers was a large misfortune, but the taking into captivity of W. Gosiewski, a good commander and statesman, was even a greater misfortune. He was taken to Moscow. W. Gosiewski’s duties of the treasurer were temporarily passed to Chancellor Kristupas Pacas, while the military functions were taken over by Samuel Komorowski and Jerzy Karol Hlebowicz, the Elder of Samogitia.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6355
Updated:
2018-12-17 11:57:24
Metrics:
Views: 56    Downloads: 5
Export: