Metryka Litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667-1690 r.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667-1690 r
Editors:
Rachuba, Andrzej, redagavimas [edt]
Publication Data:
Warszawa : Neriton, 2000.
Pages:
226 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Bresto vaivadija; Pinsko vaivadija; Padūmės mokestis; Mokesčiai; Didikai ir magnatai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Valstybės skola.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; The Brest Voivodeship; The Pinsk Voivodeship; Hearth tax; Taxes; Magnates; The Republic of the Two Nations; State debt.
Reviews:
Recenzija leidinyje Metriciana : даследаваннi i матэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоўскага. 1. 2001, p. 167-170
Summary / Abstract:

LTPublikuojami lenkų istoriko Andrzejaus Rachubos parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Bresto vaivadijos 1667–1690 m. laikotarpio padūmės sąrašai. Skelbiami trys žemvaldžių su jiems priklausiusiais dūmais vardiniai sąrašai: 1667 m. Bresto ir Pinsko pavietų, 1690 m. – Bresto pavieto, taip pat 1667–1682 m. laikotarpio nedideli Pinsko pavieto medžiagą papildantys sąrašai. Du sąrašai skelbiami iš Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos LDK Iždo komisijos aktų knygos. Čia įrašyti 1667 m. Bresto pavieto dūmų sąrašas ir Pinsko pavieto 1673 m. padūmės rinkimo žiniaraštis. Trečiasis skelbiamas tekstas saugomas Lenkijos Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje, Radvilų archyve. Tai 1734 m. Bresto pavieto dūmų sąrašas, sudarytas naudojant 1717 m. taisytą 1690 m. sąrašą. Leidinį sudaro išsamus A. Rachubos rašytas įvadas, kuriame charakterizuojami šaltiniai ir jų atrankos principai, aptariama šaltinio vertė ir skelbimo principai, skelbiamas pats šaltinio tekstas, Bresto vaivadijos žemėlapis, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Gausios nuorodos papildo ir patikslina šaltinio nomenklatūrinio pobūdžio informaciją. Skelbiama publikacija turi didelę išliekamąją vertę, tai universalus istorijos šaltinis, kuriame atsispindi žemėvaldos, valstybės valdymo, gyventojų demografinės raidos, istorinės geografijos tyrimams ir kitoms LDK valstybės ir visuomenės tarpusavio santykių temoms aktuali informacija.

ENRecords of chimney tax payers of 1667–1690 of Brest Litovsk Voivodeship of the Grand Duchy of Lithuania, prepared by Polish historian Andrzej Rachuba, are published. Three nominal lists of landowners with homesteads owned by them are published: Brest and Pinsk powiats' of 1667-1690, 1960 - Brest powiat's, also minor lists of 1667-1682 supplementary to the Pinsk powiats' material. Two lists are published from the Treasury Commission's Book of Acts of the Grand Duchy of Lithuania kept in the Lithuanian State Historical Archive. It includes the list of Brest powiat's homesteads of 1667 as well as Pinsk powiat's chimney tax collection statement of 1673. The third published text is kept in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, Poland, Radziwiłł Archive. It is a list of Brest powiat's homesteads of 1734, drawn up using a list of 1690, revised in 1717. The publication contains a comprehensive introduction, written by A. Rachuba, which describes the sources and the principles of their selection, discusses the value of the sources as well as publishing principles, the source text itself, the map of Brest Voivodeship, indexes of personal names and place names are included. A lot of references complement and refine nomenclature information of the source. The publication is of great lasting value, it is a universal history source, which reflects information relevant to land management, governance, demographic development and historical geography research, as well as other topics of relationships between state and society of the Grand Duchy of Lithuania.

ISBN:
8386842660
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41372
Updated:
2022-01-27 15:35:59
Metrics:
Views: 50
Export: