Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo įplaukų regioninė sklaida ir regionų reikšmingumas (XVII a. vidurys)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo įplaukų regioninė sklaida ir regionų reikšmingumas (XVII a. vidurys)
Alternative Title:
Regional distribution of revenues of the treasury of the Grand Duchy of Lithuania and significance of the regions (the middle of the seventeenth century)
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2004, 2002/2, p. 27-42
Keywords:
LT
Iždas; Iždo įplaukos; LDK; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždas; Mokesčiai; Pavietai; Pavietas; Vaivadija; Vaivadijos; XVII amžius.
EN
District; Districts; Palatine; Palatines; Tax revenues coming into the Treasury; Taxes; The Grand Duchy of Lithuania; The Seventeenth century; The Treasury of the Grand Duchy of Lithuania; Treasury; XVIIth century.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė XVII amžiaus viduryje patyrė didelius politinius, karinius, ekonominius ir demografinius sukrėtimus. Tuo metu prasidėję vidaus neramumai ir karas su puolančiomis kaimyninėmis valstybėmis skirtingai paveikė atskirų regionų ūkį, demografiją, buvusią socialinę struktūrą. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokią mokesčių įplaukų dalį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas gaudavo iš atskirų pavietų ir vaivadijų, kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai buvo reikšmingiausi finansuojant valstybės programas ir kokią įtaką jų nusiaubimas ar netekimas galėjo turėti iždo įplaukoms. Formuojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždą XVII amžiaus viduryje pagrindinės įplaukos buvo iš padūmės, gėralų, kvartos, žydų pagalvės ir kitų mokesčių. Absoliučiai didžiausias įplaukas iždas gaudavo iš padūmės mokesčio, kurio dydis buvo kaitaliojamas pagal valstybės poreikius. Pagal padūmės įplaukas iš 11 vaivadijų 65% visų įplaukų buvo iš Vilniaus, Trakų, Naugarduko vaivadijų, Žemaitijos ir Brastos pavieto. Tame regione buvo 66,2% miestų ir miestelių, jame 1665–1667 metais buvo surinkta net 96% gėralų mokesčio, 53,1% pirklių donativos, 88,2% kvartos. Taigi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinis regionas buvo gyvybingiausias ir ekonomiškai bei politiškai svarbiausias. Visais atžvilgiais reikšmingas buvo Oršos pavietas. Karo metu to regiono netekimas prilygo Lietuvos iždo sugriovimui.

ENIn the mid-17th c., the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland went through severe political, military, economic and demographic disturbances. Domestic disturbances and attacks by neighbouring states had a diverse impact on the economy, demography and former social structure of separate regions. This article aims to find out the size of the share of tax contributions the Treasury of the Grand Duchy of Lithuania received from separate voivodeships as well as which regions of the Grand Duchy of Lithuanian were the key regions in financing state programmes and the scope of the influence the destruction or loss of these regions could have had on the revenues of the Treasury. When forming the treasury of the GDL in the mid-17th c., the main revenues of the Treasury were obtained from the padumė tax, the beverage tax, the fourth, and other taxes. The major share of the revenue originated from the padumė tax, the amount of which was rotated according to the needs of the state. According to the padumė revenue from 11 voivodeships, 60% of all the revenues were obtained from the voivodeships of Vilnius, Trakai, Naugardukas and Samogitian and Brest Powiats. It contained 66.2% of cities and towns. In 1665–1667, a total of 96% of revenues from the beverage tax, 53% of revenues from merchants’ donative and 88% of revenues from the fourth were collected in this region. Therefore, the western region of the Grand Duchy of Lithuania was the most economically active and politically important region. The Orsha district was significant in all aspects. The loss of this region in the event of war would mean the destruction of the Treasury of the Grand Duchy of Lithuania.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) / Antanas Tyla. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 399 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19674
Updated:
2018-12-17 11:24:02
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: