Rola podymnego w strukturze dochodów skarbu ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1649-1667

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rola podymnego w strukturze dochodów skarbu ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1649-1667
Alternative Title:
The Role of padūmė tax on the standing of the treasury of Grand Duchy of Lithuania from 1649 to 1667
In the Book:
Keywords:
LT
17 amžius; Baltarusija (Belarus); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas išsiaiškinti padūmės mokesčio įtaką valstybės iždo būklei 1649–1667 m. bei nustatyti kaip mokesčių iš atskirų regionų surinkimą įtakojo rusų okupacijos padaryta žala. Lenkijos pavyzdžiu LDK Padūmės mokestis buvo įvestas 1649 m. 1650 m. lietuviškose vaivadijose ir pavietuose buvo 520 000 dūmų. Per 1649–1667 m. padūmės mokestis buvo renkamas 167 kartus.1650–1655 m. padūmės mokestis sudarė didžiąją valstybės iždo įplaukų dalį. 1654–1659 m. Rusija okupavo 80% LDK teritorijos, dėl to karo nusiaubtuose vaivadijose labai sumažėjo dūmų skaičius: Polocko vaivadijoje jų liko viso labo 14,6%, Vitebsko – 29%, Minsko – 42,5%, Vilniaus – 53,5%. Kitose vaivadijose išliko kiek didesnis nuošimtis dūmų. 1667 m. bendras dūmų skaičius buvo 258 900, tai yra 50% mažiau nei 1650 m. Dėl šių priežasčių įplaukos iš padūmės mokesčio sparčiai mažėjo. Kad būtų užtikrintas kariuomenės išlaikymas iždas buvo papildomas privačiomis subsidijomis, pagalvės mokesčiu, pinigų emisija. Tai iš esmės pakeitė iždo įplaukų struktūrą – 1663 –1666 m. padūmės mokestis sudarė tik 12% iždo įplaukų.Reikšminiai žodžiai: Padūmės mokestis; Žemaitija (Samogitia).

ENThe aim of this article is to make clear the influence of padūmė (smoke) tax on the standing of the state treasury in 1649–1667 and to establish the damage done by the Russian occupation influenced the collection of taxes from separate regions. Following the example of Poland the padūmė tax was introduced in 1649. In the year 1650 there were 520.000 dumas in Lithuanian voivode districts and districts. From 1649 to 1667 the padūmė tax was collected as often as 167 times. In 1650–1655 the padūmė tax constituted the largest part if the revenue to the state treasury. In 1654–1659 Russia occupied as much as 80% of the territory of the GDL therefore the number of dumas decreased considerably in the voivodes devastated by the war: in Polotsk voivode district there were as little as 14.6% of them, in Vitebsk – 29%, in Minsk – 42.5%, in Vilnius – 53.5%. A somewhat greater per cent of dumas were left in other voivode districts. In 1667 a total number of dumas was 258 900, that is 50% less than in 1650. Due to these reasons revenues from the padūmė tax decreased rapidly. To ensure maintenance of the army the treasury was supplemented with private subsidies, the poll-tax , emission of money, This in essence changed the structure of the revenues to the treasury – between 1663 and 1666 the padūmė tax accounted for as little as 12% of the treasure revenue.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6543
Updated:
2020-04-28 14:56:40
Metrics:
Views: 34
Export: