Pułkownik Stanisław Lipnicki. Przyczynek do problematyki awansu kadry zawodowej armii Wielkiego Księstwa Litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Pułkownik Stanisław Lipnicki. Przyczynek do problematyki awansu kadry zawodowej armii Wielkiego Księstwa Litewskiego
Contents:
Straipsnyje taip pat paskelbtas.
Keywords:
LT
kariuomenė; XVII a.; Kariuomenė lenkija; kazpkų vėliava; karo tarnyba 1635-1673 m.; Lenkijos-Lietuvos valstybės karas su Švedija ir Rusija; bajorų giminė Lipnickiai.
Summary / Abstract:

LTPulkininkas Stanislovas Lipnickis save kildino iš vidutiniškai pasiturinčios bajorų šeimos, kurios herbas buvo Hoobok. Stanislovas Lipnickis beveik keturis savo gyvenimo dešimtmečius paskyrė karinei tarnybai tiek Karūnoje, tiek Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Nors jis priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės vyresnybei, nusistebėjimą kelia tai, jog Stanislovas Lipnickis, nors buvo vienas iš patikimų etmono Povilo Sapiegos vadų, lėtai kilo hierarchiniais laipteliais klientelėje. Pulkininko asmenybė įdomi ir tuo, jog jis priklausė karių grupei, perėjusiai iš Karūnos į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę ieškant galimybės pagerinti savo karinį ir pareigybinį statusą. Straipsnyje analizuojama Stanislovo Lipnickio karjera, nuopelnai, pateikiama genealoginių ir prozopografinių žinių.

ENColonel Stanislaw Lipnicky derived himself from an averagely wealthy noble family, the coat of arms of which was Hoobok. He dedicated almost four decades of his life to military service both in the Crown and the Grand Duchy of Lithuania. Although he belonged to higher ranks of the army of the Grand Duchy of Lithuania, it is surprising that he, being among the most reliable commanders of hetman Pavel Sapieha, quite slowly ascended up the hierarchical ladder in the clientele. The colonel’s personality is also interesting in the regard that he belonged to the group of soldiers, who moved to the army of the Grand Duchy of Lithuania when searching for the possibilities to improve his military and official status. The article analyzes Stanislaw Lipnicky’s career, merits, provides genealogical and prosopographic information.

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) / Antanas Tyla. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 399 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14920
Updated:
2020-04-28 15:00:24
Metrics:
Views: 34
Export: