Janusz Radziwiłł, 1612-1655 : wojewoda wileński, hetman wielki litewski

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Janusz Radziwiłł, 1612-1655: wojewoda wileński, hetman wielki litewski
Publication Data:
Warszawa : MADA, 2000.
Pages:
269 p
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Vaivada; Radvila; Etmonas; 1655; 1655; Voivod; Hetman.
Contents:
Wprowadzenie — Januszek — Peregrynacja — Dworzanin — Samodzielność — Łojów — Kijów — Szkłów i Ciecierzyn — Kiejdany — Epitafium dla Janusza Radziwiłła — Wskazówki bibliograficzne — Indeks osób — Indeks miejscowości — Spis ilustracji.
Keywords:
LT
Etmonas; Kariuomenė / Army; Vaivada.
Reviews:
Other Editions:
Jonušas Radvila (1612-1655) : Kėdainių šešėlyje. Vilnius: Vaga, 2000. 309 p
Summary / Abstract:

LTJonušas Radvila 1655 m. nusprendė LDK uniją su Lenkija iškeisti į LDK uniją su Švedija. Alternatyva šiam žingsniui buvo mirtinas karas su Maskva, kurios kariuomenė periodiškai siaubė LDK žemes, o tuo metu buvo užėmusi Vilnių. Nors už tai buvo pasmerktas, vis dar tebesitęsia ginčiai dėl minėto žingsnio motyvų ir reikšmės. Daug kas kunigaikščio gyvenime neaišku. Jis buvo Mikalojaus Radvilos Rudojo anūkas, Kristupo Radvilos sūnus. Dalyvavo karo veiksmuose ir diplomatinėse misijose. Užėmė aukščiausius postus LDK. Knygoje analizuojamas Jonušo Radvilos gyvenimo kelias, išsilavinimas, politinių pažiūrų formavimasis, veikla, šeimyninis gyvenimas. Be abejo, itin įdėmiai nagrinėjami momentai, susiję su protestantų ir katalikų kovos paaštrėjimu XVII a. IV-V deš., konfliktu su Sapiegomis, kovoms su Bogdano Chmelnickio kazokų pajėgomis, VI deš. Rusijos ir Švedijos invazija, Kėdainių sutartimi (unija).

ENIn 1655 Janusz Radziwill decided to change the union between the Grand Duchy of Lithuania and Poland to a union between the Grand Duchy of Lithuania and Sweden. An alternative to the said step was a mortal battle with Moscow, the army of which periodically devastated the lands of the Grand Duchy of Lithuania, and occupied Vilnius at the time. Although Radziwill was condemned for the said step, its motives and significance are still under discussions. A lot is vague in the life of the duke. A grandson of Mikolaj “the Red” Radziwill and son of Krzysztof Radziwill, he participated in military operations and diplomatic missions, occupied the highest positions in the Grand Duchy of Lithuania. The book analyzes the life path, education, formation of political views, activities and family life of Janusz Radziwill. Without any doubts, the moments, related to the escalation of fights between the Catholics and Protestants in the thirties and forties of the 17th century, the conflict with Sapiehas, fights with Bogdan Khmelnitsky’s Cossack forces, the Russian and Swedish invasion of the fifties and the Union of Kedainiai are examined with special accuracy.

ISBN:
8386170484; 5415014616
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14902
Updated:
2020-10-15 17:33:18
Metrics:
Views: 96    Downloads: 2
Export: