Lietuvos kultūra. Aukštaitijos papročiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kultūra. Aukštaitijos papročiai
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2007.
Pages:
216 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas / Žilvytis Šaknys — Foreword / Žilvytis Šaknys — Vaiko gimties socialinio įteisinimo papročiai / Rasa Paukštytė-Šaknienė — Tyrimų metodika — Krikšto motyvacija — Krikšto laikas — Krikštatėvių parinkimas — Krikšto marškinėlių išvaizda ir jų apeiginė prasmė — Krikšto marškinėlių forma — Krikšto marškinėlių apeiginė reikšmė — Krikšto marškinėlių saugojimo laikas — Krikštynų apeigos — Apeigos iki krikšto: krikštatėvių, senelės(ių) vaidmuo — Krikštas bažnyčioje — Apeigos po krikšto: krikštatėvių vaidmuo — Krikštynų vaišės ir jų mastas — Krikštatėvių ir krikštavaikių tarpusavio santykiai — Sovietinės vardynos — Aukštaičių krikštynų papročių savitumai — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Customs of Social Legitimisation of the Child's Birth (Summary) — Jaunimo iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai / Žilvytis Šaknys — Tyrimų metodika — Trumpa kalendorinių ir iniciacinių papročių sovietizacijos ir sekuliarizacijos apžvalga — Iniciaciniai papročiai — Sovietinės iniciacinės apeigos — Tradicinių iniciacinių apeigų raiška. Merginų apeigos — Naujokų „krikštynos“ — Pirmasis pasas — Pirmasis atlyginimas — Advento ir gavėnios sambūriai — Kalendorinių švenčių vakarėliai — Kalėdų vakarėliai — Naujųjų metų vakarėliai — Užgavėnių vakarėliai — Velykų vakarėliai — Sekminių vakarėliai — Joninių vakarėliai — Jaunimo vaikštynės — Kalėdų persirengėliai — Trijų karalių persirengėliai — Užgavėnių persirengėliai — Velykų vaikštynės. Lalavimas — Sekminių sambūriai — Margučiai — Laistymasis — Supimasis — Šventinės ugnys — Laužai — Fejerverkai — Vedybiniai spėjimai. Priviliojimai — Vedybiniai spėjimai — Priviliojimai — Aukštaičių kalendorinių švenčių savitumai — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Youth InitiatYouth Initiation and Calendar Customs (Summary) — Kultūrinio tapatumo gairės. Simboliniai veiksmai vestuvėse / Irma Šidiškienė — Tyrimų metodika — Vedybų būtis: siekiai ir sprendimai — Sutartuvės — Vestuvių apeigų pasirinkimas ir vertinimas — Vestuvių puotos vieta — Vestuvių apeigos: kontaktiniai simboliniai veiksmai — Vestuvių išvakarės — Jaunikio sutikimas — Tėvai išleidžia jaunuosius — Vykimas namo po santuokos — Kelio užtvėrimas — Jaunųjų pasirengimo gyventi savarankiškai patikrinimas (išbandymai) — Tėvai pasitinka jaunuosius — Stalo (sodo) išpirkimas — Šokiai grįžus po santuokos — Dovanojimas — Vestuvių pabaiga — Vestuvių apeigos: statusiniai simboliniai veiksmai — Jaunieji — Gaubtuvės — Pamergės ir pabroliai — Piršliai, svotai — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — The Landmarks of Cultural Identity: Symbolic Actions at a Wedding (Summary) — Bendra, bet sava: apie šiuolaikinius aukštaičius / Vida Savoniakaitė — Aukštaičiai: vaikai iš to paties kaimo — Vietiškumas ir etniškumas — Kasdienė būtis — Kultūra ir papročiai — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Common Yet Ones'Own: On the Present-day of Aukštaitians (Summary) — Žemėlapių rodyklė / Index of maps — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Etnografija / Ethnography; Jaunimas / Youth; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje buvo atkeiptas dėmesys ir į dabarties kultūros arealinius tyrimus. 1998 m. Lietuvos istorijos institute vadovaujant Irenai Reginai Merkienei pradėta vykdyti programa „Lietuvių papročių atlasas: XX a. antroji pusė“. Projektas kiek pakeitus pavadinimą (Lietuvių etninės kultūros atlasas. Papročiai. D. 1. 2002–2006) ir pakoregavus programą buvo tęsiamas ir vėliau. Formuojant programą buvo išsikeltas tikslas tęsti pradėtą fundamentalų Lietuvos papročių tipologinį ir struktūrinį tyrimą, siekiant nustatyti, kaip ir kokiais pavidalais lietuvių etnosas ir Lietuvos tautinės mažumos buitinėse, tautinėse ir etnokultūrinėse tradicijose įprasmino universalias bei lokalines kultūros realijas. Šis darbas – pirmasis numatyto atlaso rengimo etapas. Jis apima vieną etnografinį regioną – Aukštaitiją. Knygoje pateikiamos keturios kartografine analize paremtos Aukštaitijos papročių studijos. Studijos parašytos naudojantis vienalaikiais 2002–2004 metais atliktais lauko tyrimais. Lauko tyrimus visi projekto dalyviai atliko 61 vietovėje, maršrutinėse ekspedicijose. Tose pačiose vietose respondentų pateiktos nuomonės, vertinimai ir požiūriai sieja visas arealines studijas. Jose užfiksuota diachroninė ir sinchroninė etnografinių reiškinių kaita, aprėpiamos tradicijos – inovacijos, vietiškumo – globalumo perspektyvos. Šis kartografinių studijų rinkinys nuo ankstesnių tokio pobūdžio leidinių skiriasi tuo, kad pirmą kartą Lietuvoje arealiniu aspektu analizuojama vieno etnografinio regiono kultūros raiška šių dienų visuomenėje. Pateikiamų žemėlapių skaičiumi tai yra plačiausią reiškinių ratą apimantis arealinis papročių tyrimas Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Arealiniai tyrimai; Aukštaitija; Detradicionalizacija; Etninė kultūra; Etnografija; Jaunimo iniciacijos; Kalendoriniai papročiai; Kartografinė analizė; Krikštynos; Kultūrinis tapatumas; Lietuvos kultūra; Papročiai; Vestuvių papročiai; Vestuvių simboliai; Arealic studies; Aukštaitija; Calendar customs; Cartographic analysis; Child's baptism; Cultural identity; Customs; Detraditionalisation; Ethnic culture; Ethnography; Lithuanian culture; Wedding customs; Wedding symbols; Youth initiation.

ENThe book offers four studies worked out on the basis of cartographic analysis. A unique collection of ethnographic enquiries into customs practised today within Aukštaitija, a particular ethnographic region of Lithuania, this publication is the first constituent part of "The Lithuanian Atlas of Ethnic Culture. Customs. P. 1.2002-2006" programme carried out by the Lithuanian Institute of History. The programme was launched by Prof. Irena Regina Merkienė who acted as the programme leader until 2002. Four authors elaborated this publication. They worked out their studies on the grounds of one-time field investigation at 61 localities of the region in 2002-2004. Sponsored by the Lithuanian Republic Ministry of Culture, the investigation involved a number of 5-day long route expeditions. Information was gathered by questionnaires designed by the authors who also acted as interviewers and fillers of the questionnaire forms. Studies differ with regard to investigation technique and chronological framework. All studies record the diachronic / synchronic changes in ethnographic phenomena considering them from the point of view of tradition / innovation and locality / globality. This collection of cartographic studies differs from previous publications of this type. Firstly, it approaches the present-day cultural representation of a separate ethnographic region. Secondly, it offers a larger number of maps. In this respect the collection exceeds the previous area-based customs' studies in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9789986780960
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24323
Updated:
2020-12-23 18:03:18
Metrics:
Views: 387    Downloads: 40
Export: