Metų švenčių populiarumas Lietuvoje ir jo kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metų švenčių populiarumas Lietuvoje ir jo kontekstai
Alternative Title:
Popularity of annual holidays in Lithuania and their contexts
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 20, p. 224-241
Keywords:
LT
Amžius; Karta; Kartos; Lietuvių Metų Šventės; Metų šventės, švenčių diskursas, amžius, karta; Mėgstamiausios metų šventės; Populiarumas; Šventimo Tradicija; Švenčių Diskursas; Žmogaus amžius.
EN
Age; Annualholidays, holidays'discourse, age, generation; Celebration Discourse; Generation; Generations; Holidays' Discourse; Human Age; Lithuanian Annual Celebrations; Most Favourite Annual Holidays; Popularity; Tradition Of Celebration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus naujai surinktos etnografinės medžiagos rezultatus, aptariamos populiariausios (mėgstamiausios) lietuvių „tradicinės“ metų šventės, apibūdinamos respondentų nurodomos jų mėgstamumo motyvacijos. Atkreipiamas dėmesys į švenčių populiarumo ypatumus skirtingose amžiaus grupėse, palyginama mėgstamiausių švenčių kaita gyvenimo eigoje tarp skirtingų kartų atstovų. Individualus mėgstamiausių švenčių pasirinkimas lyginamas su viešuoju vieno ar kito laikotarpio švenčių diskursu. Nagrinėjama, kaip viešajame diskurse pristatomos šventės atsispindi kasdienėje Lietuvos žmonių švenčių šventimo praktikoje. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad šiuo metu populiariausios lietuvių metų šventės tarp skirtingo amžiaus žmonių yra Kalėdos bei Velykos. Kitos šventės ne tokios populiarios. Tiesa, žmonės dažniausiai švenčia ir kitas šventes, bet jų neįvardija kaip savo mėgstamiausių švenčių. Pažymėtina, kad su amžiumi keičiasi žmonių požiūris į šventes ir realus švenčių šventimas. Svarbiausios, reikšmingiausios, su gražiausiais prisiminimais žmonėms susijusios vaikystėje švęstos šventės. Jaunystėje žmonės labiausiai mėgo (mėgsta) tas šventes, kurių metu galėjo (gali) leisti laiką su bendraamžiais, o ne su savo šeimos nariais ar giminėmis. Jauname amžiuje „mėgstamiausių švenčių“ pasirinkimai taip pat labiausiai įvairuoja: jauni žmonės mėgsta švęsti ir švenčia tas šventes, kurias mėgsta ir švenčiajų bendraamžiai. Vyresni žmonės metų šventėms teikia žymiai mažiau reikšmės nei jaunesniame amžiuje. Daug vyresnio amžiaus respondentų teigia, kad nebemėgsta švęsti švenčių, o kai kada jų nešvenčia apskritai. Tyrimo rezultatai rodo, kad yra tam tikri nedideli skirtumai ir lyginant skirtingų kartų asmenų labiausiai mėgtas metų šventes vaikystėje ir jaunystėje.Didžiausią įtaką vienų ar kitų švenčių populiarumui turi šeimoje nusistovėjusios, karta iš kartos perduodamos tradicijos. Viešasis švenčių diskursas (išskyrus sovietmečio) atspindi realų švenčių populiarumą, įtvirtina, o drauge modifikuoja ir kuria švenčių šventimo tradiciją irjos ypatumus. [Iš leidinio]

ENBased on new collected ethnographic material, the favourite Lithuanian "traditional" annual holidays and respondents' motivations of their preferences of these holidays are discussed in the article. Attention is drawn to the popularity of the holidays in different age groups. The change in holiday favouritism during a life span by different generations is analyzed as well. Individual choice of the favourite holiday is compared with the public discourse related to annual holidays in Lithuanian media of different decades. The ways in which the annual holidays presented in public discourse reflect their actual celebration is also examined. The research has shown that the majority of respondents in different age groups define Christmas and Easter as their favourite holidays. The popularity of other holidays falls behind. Despite the fact that people celebrate many other holidays, they do not usually name them as their favourite ones. People's preferences for annual holidays and their annual celebration change with their age. Ali annual holidays seem the most important and impressive for children. Memories of celebrations of annual holidays in childhood remain to respondents the most beautiful during all their lives. In youth people usually prefer holidays they can celebrate with their peers not only with their family and relatives. The choices of "favourite" holiday are most varied between young people too. They prefer those holidays which their peers like and celebrate. People often gradually lose their interest in annual holidays when they get older. A lot of older respondents statė they do not like to celebrate any annual holiday or even do not commemorate them at all. In the comparison of "favourite" annual holidays between generations in their life span, some minor differences can be noticed as well.Established traditions in families transmitted from generation to generation have the greatest influence on the popularity and favouritism of particular annual holidays. The public discourse of annual holidays (except the discourse of the soviet times) reflects the actual popularity of annual holidays as well as modifies or strengthens the traditions of celebrations. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55715
Updated:
2019-03-24 18:19:36
Metrics:
Views: 44    Downloads: 19
Export: