Lietuvos karaimai: etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos karaimai: etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje
Alternative Title:
Lithuanian Karaims: ethnic and confessional identity in the Late Twentieth - Early Twenty-First Century
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2008, 8 (17), p. 73-96
Keywords:
LT
Naujamiestis; Panevėžys; Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Karaimai. Karaitai / Karaites; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTKiek kitaip, negu daugelis kitų Lietuvos etninių grupių, karaimai išpažįsta tik vieną tikėjimą ir atmeta galimybę jį keisti. Tad teoriškai sovietinė ateizacinė ideologija šią etninę grupę galėjo paveikti smarkiau negu kitas, kelias tikybas išpažįstančias ir galinčias išpažinti etnines grupes. Patikrinti šią hipotezę ir siekiame šiame straipsnyje. Pagrindinis tyrimo šaltinis - lauko tyrimų medžiaga (pusiau struktūruotas interviu), surinkta 1998, 2003, 2005-2006 ir 2008 m. Vilniuje, Panevėžyje, Naujamiestyje ir Trakuose. Straipsnyje daromos išvados, kad nepaisant intensyvios sovietmečio ateizacinės politikos ir modernizacijos reiškinių, didesnė dalis karaimų išlaikė etninį ir konfesinį tapatumą; stabiliausia karaimų bendruomenės dalis išliko Trakuose. Šis miestas - dvasinis karaimų traukos centras ir susibūrimo vieta - turėjo lemiamą reikšmę išlaikant karaimo tapatumą sovietmečiu, yra labai svarbus Lietuvos ir Europos karaimų bendruomenei šiomis dienomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos karaimai; Etninis ir konfesinis tapatumas; Kultūrinis gyvenimas; Papročiai; Lithuanian Karaims; Ethnic and confessional identity; Cultural life; Customs.

ENKaraites profess only one faith, differently than many other ethnic groups in Lithuania, and reject the possibility of changing it. So, in theory, the Soviet ideology of atheization could influence this ethnic group more than any other ethnic groups, which profess and may several faiths. Thus, this article seeks to check this hypothesis. Main source of research - a field study material (semi-structured interview), collected in Vilnius, Panevėžys, Naujamiestis and Trakai in 1998, 2003, 2005-2006 and 2008. The article presents findings that despite intensive atheization of the Soviet policy and modernization effects, most part of Karaites maintained ethnic and confessional identity, and the most stable community of Karaites remained in Trakai. This city - spiritual Karaite center and a place of gathering – had a crucial significance in maintaining the identity of Karaites during the Soviet period, and has been very important for Lithuania and the Karaite community recently.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16971
Updated:
2018-12-17 12:16:10
Metrics:
Views: 53    Downloads: 8
Export: