Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis
Alternative Title:
Inclusion of church marriage into the state (civil) register in Lithuania: history and the present time
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (3), p. 101-123
Keywords:
LT
Šeimos teisė / Family law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama dviejų santuokos formų – bažnytinės ir pasaulietinės (civilinės) – koegzistavimas bei istorija Lietuvoje, jų tarpusavio ryšiai, pabrėžiant bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į valstybės apskaitą Lietuvoje teisinį reglamentavimą ir iš to kylančias problemas. Autorės surinkti duomenys rodo, kad 2/3 bažnyčioje sudarytų santuokų nėra įtraukiamos į civilinę apskaitą, todėl daroma išvada, kad galbūt visuomenė nepasitiki bažnytinės santuokos įtraukimo į civilinę apskaitą reglamentavimu. LR įstatymų bazė ir teismų praktika bažnytinės santuokos registracijos, jos įtraukimo į civilinę apskaitą ir pasekmių klausimu nėra vienareikšmiška ir tiksli, todėl straipsnio pabaigoje pateikiami pasiūlymai dėl bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į civilinę apskaitą tvarkos pakeitimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė santuoka; Civilinė metrikacija; Santuokos registracija; Church marriage; Civil registry; Inclusion of marriage.

ENThe purpose of the article is to disclose the problems arising from two types of marriage. After the adoption of Christianity, church marriage became obligatory and remained such in Lithuania until the middle of the 20th c. After the re-establishment of the independence, Constitution of Lithuania legally recognized church marriage. But the civil law narrowed the conception of church marriage. The Law on Religious Communities and Associations divides religious communities into traditional and other (non-traditional) ones. Only confessions considered by the state as "traditional" and "recognized" can contract valid marriages. The Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in Europe does not recognize tradition as a basis for distinguishing between religions and religious movements, but the Constitutional Court of Lithuania states that conventionalism is a constitutional framework for discriminating religions. In order to be valid and have legal consequences, church marriage must be included into the official state register. In 2010, 2/3 of church marriages were not included into the state register, so questions can arise: Where do the church marriages get lost? Why don't couples care about their church marriage and its legal consequences? Is the tradition to contract the same marriage twice – in the church and the civil registration office – still alive? It would be safe to say that people marry twice without making the difference between the church and civil marriage. It can be argued they do not trust their church marriage to be subsequently included into the state register. [text from author]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35115
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 54    Downloads: 9
Export: