Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika
Editors:
Kirdienė, Gaila, sudarymas, parengė, įvadas, komentarai [com, edt, aui, cwt]
Publication Data:
Vilnius : Kronta, 2009.
Pages:
189 p + 2 garso diskai (CD)
Notes:
Abėc. kūrinių r-klė: p. 186-189. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Instrumentinė muzika; Rytų Aukštaitija; Rytų aukštaičiai; Tradicinė muzika; Vestuvinė muzika; Vestuvių papročiai; Vestuvės; East-Aukštaitija people; Eastern Aukštaitija; Instrumental music; Traditional music; Wedding customs; Wedding music; Weding.
Contents:
Pratarmė — Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika — Tradiciniai rytų aukštaičių vestuvių muzikos instrumentai ir ansambliai — Muzikantai ir tradicinės vestuvių dainos — Vestuvių išvakarės — Jaunojo išlydėjimas — Jungtuvių ryto apeigos jaunosios namuose — Išlydėjimas į jungtuves — Jungtuvės — Sutiktuvės po jungtuvių, stalo ir sodo išpirkimas — Vaišės ir šokiai — Marčios pirkimas - jaunosios vadavimas — Jaunamartės kelionė į vyro pusę, kraičio išvežimas — Sugultuvės ir prikeltuvės — Gaubtuvės — Marčios įvedybos į vyro giminę, namus ir ūkį — Rinkliava muzikantams ir šeimininkėms — Piršlio korimas ir vadavimas — Vestuvių pabaiga — Traditional Wedding Music of Eastern Aukštaičiai. Summary.
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Muzika / Music; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Rytų Aukštaitija; Vestuvės; Vestuvinė muzika.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pristatoma ir aptariama tradicinė rytų aukštaičių (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, Utenos ir Zarasų rajonų) vestuvių muzika, nuo seno atliekama liaudies muzikantų. Leidinį sudaro įvadas, dvi kompaktinės plokštelės, kūrinių įrašų transkripcijos (natos ir dainų tekstai), 1932 m. rankraštinių natų pavyzdžiai ir gausios vestuvių bei ekspedicijų ir koncertų fotografijos. Vestuvės yra svarbiausia žmogaus gyvenimo ciklo dalis, kurią šventė ir abiejų sutuoktinių giminė, ir, pagal senąsias tradicijas, kaimo bendruomenė. Jaunieji šiai šeimos sukūrimo šventei sąmoningai rengėsi ir joje dalyvavo. Kiekviena vestuvių apeiga, kiekvienas nuo seno atliekamas apeiginis folkloro kūrinys skiriamas apsaugoti jaunuosius, nulemti laimingą jų šeimos gyvenimą, linkint susilaukti gausių ir sveikų palikuonių. Tuo pačiu vestuvės yra labai svarbios, siekiant išsaugoti ir puoselėti lietuvybę, taip pat ir lietuvių etninės kultūros grupių tradicijas, kurios dar ir šiandien yra turtingos ir savitos. Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika nuo amžių glūdumos išlaikė estetines nuostatas ir mitines bei simbolines prasmes. Leidinyje siekiama užčiuopti dar teberusenančią tradiciją ir perteikti ją jaunajai kartai, pažymint svarbiausias vestuvių dalis, apeigas, jų prasmę ir joms pritinkančius tradicinius, rytų aukštaičiams būdingus muzikos kūrinius: maršus, šokius, dainas, apdainavimus.

ENThe publication presents and discusses traditional wedding music performed by folk musicians (from districts of Anykščiai, Ignalina, Molėtai, Rokiškis, Širvintos, Švenčionys, Ukmergė, Utena and Zarasai) from of old. The publication consists of an introduction, two compact discs, transcriptions of the records of works (notes and lyrics), samples of manuscript sheet music and a great number of photos of wedding ceremonies, expeditions and concerts. Wedding is the key part of a person’s life cycle, which was celebrated by relatives of the both spouses and, according to the ancient traditions, the rural community. Future spouses had to prepare for the celebration and participated in it. The purpose of each wedding ceremony and ritual folk music performed from the ancient times has been to protect the newlyweds, to determine a happy life for their family by wishing them many healthy children. At the same time wedding is a very important ceremony for preservation and fostering of Lithuanian identity and traditions of Lithuanian ethnic culture groups still reach and peculiar at present. The traditional wedding music of eastern regions of the Upper Lithuania has preserved its aesthetic attitudes as well as its mythical and symbolic meanings since the dawn of times. The publication seeks to discover the still smouldering tradition and pass it on to the young generation with the emphasis on the key elements of wedding, ceremonies and their meaning, and the matching traditional music of people living in the east of Upper Lithuania: marches, dances, songs, and chants.

ISBN:
9786094010620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26355
Updated:
2021-01-08 22:00:00
Metrics:
Views: 129
Export: