International labour migration : students viewpoint

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
International labour migration: students viewpoint
Alternative Title:
Tarptautinė darbo migracija studentų požiūriu
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (5), p. 527-533
Keywords:
LT
Globalizacija; Lietuva; Studentai; Tarptautinė migracija.
EN
Globalizacija; Globalization; International migration; Lietuva; Lithuania; Studentai; Students; Tarptautinė migracija.
Summary / Abstract:

LTViena iš svarbių šiuolaikinės visuomenės ypatybių yra nepaprastai padidėjęs gyventojų migracinis mobilumas. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti studentų požiūrį į tarptautinę migraciją. Apibendrinus migraciją aiškinančias teorijas ir įvairių sričių mokslininkų požiūrius, straipsnio autorės pateikia modelį, kuriame pristatytas įvairių veiksnių poveikis migracijos sprendimams. Atlikto anketinio tyrimo rezultatai parodė, kad 89 proc. apklaustųjų studentų buvo pabuvoję užsienyje. Pagrindinėmis vykimo į svečias šalis priežastimis respondentai įvardijo šias: turizmas ir poilsis (82 proc.), artimųjų ir draugų lankymas (23 proc.) ir darbas (19 proc.). Paklausus apie priežastis, kurios paskatintų emigruoti iš Lietuvos, didžioji dauguma (85 proc.) respondentų nurodė ekonomines. Ir tik 5 proc. apklaustųjų atsakė, kad nenorėtų emigruoti iš Lietuvos nei dėl jokių priežasčių. Didžioji dalis respondentų (46 proc.) norėtų išvykti laikotarpiui iki vienerių metų, o gana nemaža dalis – 11 proc. apklaustųjų norėtų išvykti visam laikui. Kaip tikslo šalys respondentų buvo paminėtos net 15 skirtingų valstybių: dažniausiai apklaustųjų buvo įvardytos JAV, Norvegija, Didžioji Britanija, Ispanija ir Švedija. Pagrindinės šių šalių pasirinkimo priežastys buvo šios: didesnis darbo užmokestis, palankesnės įsidarbinimo sąlygos, didesnės karjeros galimybės, geresnės socialinės sąlygos. Kaip svarbios pasirenkant vieną ar kitą šalį buvo paminėtos ir mažesnės pragyvenimo išlaidos, galimybė įgyti geresnį išsilavinimą, kalba, giminių ir artimųjų gyvenimas toje šalyje.

ENOne of the important features of modern society is the extremely increased migration mobility of population. The paper aims to analyse students’ approach to international migration. Having generalised theories that explain migration and different scientists’ approaches, the authors of the paper introduce a model that presents the impact of various factors on migration solutions. The questionnaire survey results showed that 89 per cent of the interviewed students had stayed abroad. The respondents mentioned the following main reasons for travelling to foreign countries: tourism and rest (82 per cent), visiting relatives and friends (23 per cent), and work (19 per cent). When asked about the reasons that encourage them to emigrate from Lithuania, the majority (85 per cent) of the respondents indicated the economic ones. As few as 5 per cent of them answered that they did not want to leave Lithuania for any reasons. The majority (46 per cent) would like to leave for a period of up to one year, and 11 per cent of the respondents said they wanted to leave forever. The respondents mentioned even 15 different states as the countries of destination, the most popular being the USA, Norway, Great Britain, Spain and Sweden. The main reasons for choosing these countries included a bigger salary, more favourable employment conditions, greater career opportunities, and better social conditions. Lower cost of living, a possibility to acquire better education, language, relatives or friends staying in that country were also mentioned.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33029
Updated:
2018-12-17 13:06:36
Metrics:
Views: 12    Downloads: 11
Export: