Migrantai kaip "gerai informuoti piliečiai" : gimtosios šalies visuomenėje vykstančių socialinių reiškinių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Migrantai kaip "gerai informuoti piliečiai": gimtosios šalies visuomenėje vykstančių socialinių reiškinių vertinimas
Alternative Title:
Migrants as "well informed citizens": the evaluation of native society and social processes there. First results of qualitative interviews
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Gimtosios šalies visuomenės vertinimas; Migracija; Rytų ir Vidurio Europa; Socialinės gerovės skirtumai; „gerai informuotas pilietis“; Attitudes toward native societies; Differences of social welfare; East and Central Europe; Emigration; Migration; „well informed Citizen“.
Keywords:
LT
Emigracija / Emigration; gerai informuotas pilietis; Gimtosios šalies visuomenės vertinimas; Migracija / Migration; Socialinės gerovės skirtumai.
EN
Attitudes toward native societies; Differences of social welfare; East and Central Europe; well informed Citizen.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos pirmosios kokybinio iš Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos kilusių ir šiuo metu Vokietijoje gyvenančių migrantų požiūrių tyrimo įžvalgos. Straipsnio tikslas – atskleisti migrantų iš Rytų ir Vidurio Europos (Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos) požiūrį į savo gimtųjų šalių visuomenėse vykstančius socialinius reiškinius – bendrą politinę situaciją, valstybės ir piliečio santykį, socialinę apsaugą ir požiūrį į socialines problemas. Emigracijos tema ypač aktuali Rytų ir Vidurio Europos šalims dėl patiriamo didelio darbingo amžiaus gyventojų mažėjimo ir dėl to lėtėjančių ekonominio augimo ir socialinės gerovės. Nors šių dienų emigracijos priežastys dažniausiai yra ekonominės, migraciją lemia ir kiti veiksniai. Valstybės požiūris (bendrąja prasme) į savo pilietį tampa vis aktualesnė diskusijų ir socialinių tyrimų tema. Straipsnyje pristatomo kokybinio tyrimo (pusiau struktūruoto interviu) informantai laikytini „gerai informuotais piliečiais“, remiantis A. Schutzo išskirtais žinojimo tipais, gebantys iš migracinės perspektyvos vertinti gimtųjų šalių visuomenes. [Iš leidinio]

ENArticle presents the first findings of the qualitative research – semi-structured interviews, conducted with migrants living in Germany and coming from East and Central European countries such as Lithuania, Poland and Hungary. The aim of this article is to reveal the attitudes toward the native societies and social processes there. The topic of emigration is extremely important and sensitive for the East and Central European countries as it reduces the number of the labour force and in its influence slows down the economical and social progress in the analyzed countries. Despite the main reason of emigration supposed to be economical, but migration is also influenced by other factors. The state attitudes towards its Citizen (inhabitant) start to come to the centre of discussion both in the public discourse and empirical social research. According to A.Schutz defined types of knowledge, the informants of this qualitative research are understood as "well informed citizens“, who are able to compare both German and their native societies and there ongoing social processes. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44604
Updated:
2018-12-17 13:24:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: