Tarptautinis mobilumas ir asmenybės bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinis mobilumas ir asmenybės bruožai
Alternative Title:
International mobility and personality traits
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 3 (60), p. 19-34
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTDidėjant iš Lietuvos išvykstančių svetur gyventi ir dirbti žmonių skaičiui, įvertinus kompleksines šio reiškinio pasekmes, jau dešimtmetį Lietuvoje tyrinėjamos išvykimo priežastys. Dauguma tyrimų sutelkta ties aplinkos veiksniais, nors daugiau kaip prieš dešimtmetį atlikti užsienio autorių tyrimai atskleidė, kad jie negali visiškai paaiškinti migravimo motyvų. Tyrimo tikslas - įvertinti, kaip imonių tarptautinis mobilumas siejasi su asmenybės bruožais. Tyrime dalyvavo 369 skirtingų specialybių studentai nuo 19 iki 28 metų amžiaus. Tiriamiesiems vertinti taikyta šešių faktorių asmenybės klausimyno HEXACO PI-R lietuviškoji versija ir autorių sudarytos „Polinkio išvykti iš šalies" (Cronbach a = 0,82) bei „Pasitenkinimo gyvenimu šalyje" (Cronbach a = 0,83) skalės. Straipsnyje aptariami tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Asmenybės bruozai, tarptautinis mobilumas, migracija, polinkis išvykti, Pasitenkinimas gyvenimu šalyje; Asmenybės bruožai; Migracija; Pasitenkinimas gyvenimu gimtinėje; Pasitenkinimas gyvenimu šalyje; Polinkis išvykti; Tarptautinis mobilumas; International mobility; Migration; Personality traits; Personality traits, International mobility; Personality traits, international mobility, migration, propensity to leave, satisfaction with One's country; Propensity to leave; Satisfaction with one's country; Satisfaction with the live in the native country.

ENThe number of people leaving Lithuania to live and work abroad has been increasing and this phenomenon has complex consequences. Therefore, reasons for leaving have been studied in Lithuania for a decade. However, most of the research concentrates on environmental factors even though studies conducted by foreign authors more than a decade ago revealed that environmental factors cannot explain all motives for migration. There is a lack of research in this field, therefore the aim of this research is to evaluate how international mobility is related to personality traits. 369 students from different study programs participated in the study. Participants' age was 19-28. Participants completed Lithuanian version of six-factor HEXACO PI-R, "Propensity to leave country scale" (Cronbach a = 0.82) and "Satisfaction with one's country scale" (Cronbach a = 0.83) developed by authors. The results of the research are discussing in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42374
Updated:
2018-12-17 13:20:43
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: