"Brain Drain" causes and consequences : country in-transition perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Brain Drain" causes and consequences: country in-transition perspective
Alternative Title:
Protų nutekėjimo reiškinio priežastys ir pasekmės: esminius pokyčius patiriančios šalies aspektas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 4 (39), p. 60-66
Keywords:
LT
Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTVykstant tarptautiniams darbo rinkos liberalizavimo procesams, pereinamąjį laikotarpį išgyvenančios valstybės, tarp jų ir Lietuva, susiduria ne tik su emigracijos, bet ir su ypač aktualia protų nutekėjimo problema. Tai reiškia, kad nerasdami savo lūkesčius patenkinančios darbo aplinkos, šalį palieka geriausi savo srities specialistai, ir šitaip mažėja šalies intelektinis kapitalas. Tuo tarpu būtent nuo šios produktyviausios visuomenės dalies efektyvaus panaudojimo priklauso bendro šalies gyvenimo lygio augimas ir ekonominiu-socialinių šalies problemų sprendimas. Protų nutekėjimas atsiranda veikiant aukštos kvalifikacijos darbuotojų, mokslininkų, studentų migracijos traukos ir stūmos faktoriams. [...] Protų nutekėjimo problema tyrinėta gana nemažai, tačiau netgi pati protų nutekėjimo samprata suponuoja daug neaiškumų: skirtinguose mokslo darbuose samprata suprantama skirtingai, išryškinant vieną arba kitą protų nutekėjimo reiškinio momentą, dažniausiai - pasiremiant konkrečios šalies patirtimi. [...] Nagrinėjant protų nutekėjimą tarp išsivysčiusių, besivystančių šalių ir esminius pokyčius patiriančių šalių, galima išskirti tris pagrindines sąvokas, susijusias su protų nutekėjimu: pasikeitimas protais, protų apytaka ir protų švaistymas. [...] Galima išskirti tris protų nutekėjimo priežasčių lygius: individo, organizacijos ir valstybės lygmens. [...] Tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse, tiek esminius pokyčius patiriančiose ar pereinamuosius laikotarpius išgyvenančiose šalyse protų nutekėjimas yra skaudi problema, destabilizuojanti šalių vidinę ekonominę, socialinę, kultūrinę, politinę ir technologinę pusiausvyrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Protų nutekėjimas; Protų nutekėjimo priežastys ir pasekmės; Brain drain; Brain drain causes and conséquences.

ENThe article deals with the phenomenon of 'brain drain', which has recently become a global problem across the world. Emigration of skilled personnel causes many various problems for developing countries and countries in-transition and gives a great number of opportunities for developed countries. 'Brain drain ' is influenced and determined by a variety of factors t hat сап differ among various countries. The consequences of 'brain drain ' are different for developing and developed countries and countries in-transition. Therefore it is necessary to understand better what are the causes and consequences of 'brain drain for each given country in order to provide some political, economies and managerial solutions for this problem. The article consists of three parts: the first part is dedicated to 'brain drain ' concept analysis, the second part deals with 'brain drain ' causes and in the third part the analysis of 'brain drain ' consequences for 'brains ' sending and receiving countries is provided. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9969
Updated:
2018-12-17 11:21:18
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: