Užimtumą lemiančių mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užimtumą lemiančių mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių modelis
Alternative Title:
Model of microeconomic and macroeconomic factors impacting employment
In the Journal:
Keywords:
LT
Užimtumas; Mikroekonominiai veiksniai; Makroekonominiai veiksniai; Modelis.
EN
Employment; Microeconomic factors; Macroeconomic factors; Model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į užimtumą lemiančius mikroekonominius ir makroekonominius veiksnius, pagal kuriuos suformuotas užimtumą lemiančių mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių modelis. Naudojama Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų šioje srityje atliktų darbų sisteminė ir loginė analizė. Tyrimo rezultatams pagrįsti straipsnio pradžioje išryškinama užimtumo ir jo veiksnių sąveika, akcentuojami ir klasifikuojami užimtumą lemiantys veiksniai. Apibendrinus teorinių ir empirinių tyrimų rezultatus, straipsnyje pateikiamas užimtumą lemiančių mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių teorinis modelis, kur galima pritaikyti tyrinėjant skirtingų mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikį įvairių darbo rinkos segmentų užimtumui. [Iš leidinio]

ENThe identification and classification of employment impacting microeconomic and macroeconomic factors and developing their theoretical model are the two most important questions to be answered in this research. The scientific literature analysis conducted to solve the problem allowed for the motivation of the problem question stating that interaction research of economic factors and employment are relevant among Lithuanian and foreign researchers. Recently, the analysis of employment increasingly emphasizes the factors which affect the employment opportunities of the individual segments of the labour market. Scientists analyse different aspects of factors that have an effect on employment, i.e., to distinguish various employment leading to economic factors. [...] The originality of the research is based on a detailed classification of employment impacting microeconomic and macroeconomic factors. The research results in presenting the theoretical model of the impact of microeconomic and macroeconomic factors on employment. Research objects – microeconomic and macroeconomic factors impacting employment. Research goal – to form a model of employment impacting microeconomic and macroeconomic factors. Objectives: to reveal employment and its factor interaction; to perform a classification of factors impacting employment; to form a model of employment impacting microeconomic and macroeconomic factors.Research method: systemic and logical analysis, conducted by both Lithuanian and foreign researchers. After an analysis of scientific literature, we can identify such basic groups of microeconomic and macroeconomic factors influencing employment which are suitable for analyzing employment: microeconomic factors (human factors, technical and technological factors) and macroeconomic factors (general economic factors, migration factors). The model of microeconomic and macroeconomic factors impacting employment can be applied to the exploration of different microeconomic and macroeconomic factors' influence on the different person groups in the labour market. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52314
Updated:
2020-09-14 13:24:02
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: