Ekonominės emigracijos priežastys ir poveikis Lietuvos darbo rinkai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės emigracijos priežastys ir poveikis Lietuvos darbo rinkai
Alternative Title:
Economic causes of emigration and impact for the Lithuanian labour market
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 53-61
Keywords:
LT
Darbo rinka; Ekonominė emigracija; Ekonominė integracija; Emigracijos priežastys; Minimalus darbo užmokestis.
EN
Economical emigration; Labour market; Minimum wages.
Summary / Abstract:

LTVis didėjanti ekonominės emigracijos problema Lietuvoje yra labai svarbi. Netolygumas darbo rinkoje ir didelis nedarbo lygis didina emigracijos srautus. Šiuo metu darbo biržoje užregistruotas bedarbių skaičius 307 tūkst., dėl to yra tikimasi, kad ekonominių emigrantų skaičius taip pat išaugs, kurie ateityje sukels darbo pasiūlos trūkumą įvairiuose šalies ūkio sektoriuose. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama emigracijos samprata ir apibendrinamos šešios migracijos teorijos. Antroje dalyje išskiriami pagrindiniai veiksniai, skatinantys emigruoti. Jie gali būti ekonominiai, socialiniai, demografiniai, politiniai, kultūriniai, geografiniai. Šie veiksniai kiekvieną asmenį veikia skirtingai. Ekonominis emigrantas išvyksta remdamasis asmeniniu apsisprendimu. Trečioje straipsnio dalyje nagrinėjami ekonominės emigracijos procesai Lietuvoje. Išskiriamos ekonominės emigracijos teigiamos ir neigiamos pasekmės darbo rinkai. Aptariamos emigracijos pasekmės pagal darbo jėgos kategorijas. Minimalaus darbo užmokesčio dydis, nedarbo lygis šalyje veikia emigracijos procesą. Straipsnyje pateikiamas migracijos saldo, emigracijos srautų pagal priežastis, darbo pasiūlos ir paklausos, nedarbo lygio ir bedarbių skaičiaus kitimas. Taip pat sulyginamas minimalaus darbo užmokesčio kitimas Lietuvoje ir šalyse, kuriose yra didžiausi lietuvių emigrantų srautai. Įvertinus ekonominės emigracijos poveikį darbo rinkai, yra nustatomas ryšys tarp šio proceso ir minimalaus darbo užmokesčio, vidutinio bruto darbo užmokesčio, bedarbių skaičiaus bei nedarbo lygio. [Iš leidinio]

ENConstantly increasing problem of economical migration is very important in Lithuania. Unstable labour market and high rate of unemployment increase the stream of emigration. There are 307 thousand unemployed people registered in Labour Exchange so increase in number of economical emigrants is most probable, if so, there will be a shortage of labour power in the future. First part of paper talks over about the concept of emigration; six theories of migration are summarized. Second part highlights main factors that cause migration. They are economical, social, demographical, political, cultural and geographical. These factors influent every person in a different way. Economical emigrant leaves because of a personal decision. Third part of the paper examines the processes of economical emigration in Lithuania. Positive and negative effects of economical emigration for labour market are singled out. Consequences of emigration to labour force categories are discussed. Amount of minimal wage, rate of unemployment affect the process of emigration. Paper presents net migration, streams of emigration according to reasons, the change in supply and demand of labour, change in rate of unemployment and unemployed people. The change of minimal wage in Lithuania is compared to countries where most of Lithuanian emigrants are located at. After evaluation of economical emigration's influence to labour market a connection between this process, minimal wage and rate of unemployment is determined. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27733
Updated:
2018-12-17 12:46:38
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: