Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų depopuliacijos prielaidų tyrimas
Alternative Title:
Study of the depopulation assumptions of the Lithuanian regions
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 116-125
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškieji ištekliai – vienas pagrindinių ekonomikos veiksnių, lemiančių regionų konkurencingumą, ekonomikos perspektyvas, gebėjimą pritraukti investicijas bei naujus išteklius. Regionų depopuliacija – tai regionų potencialo nykimas. Emigruodami žmonės su savimi išsiveža savo žinias, sugebėjimus, kvalifikaciją, todėl svarbu analizuoti, kodėl tam tikruose regionuose didesnė migracija, mažesni natūralios kaitos rodikliai, juos identifikuoti siekiant taikyti atitinkamas politikos priemones tiems regionams vystyti. Migracijos tema yra plačiai nagrinėjamas tyrimų objektas, tačiau dažniau analizuojamos pasekmės ir migracijos įtaka, mažiau – priežastys ir motyvai. Darbuose nurodoma, kad pagrindinis migraciją skatinantis veiksnys – ekonominė nauda. Vėlesnės teorijos išskiria bendruosius veiksniu: ekonominius, politinius ir teisinius, socialinius ir kultūrinius, psichologinius, saugumo, geografinius ir kitus. Šiame darbe migraciją nagrinėjome kiek kitu aspektu. Siekėme pažvelgti, kokie demografiniai procesai (ne ekonominiai ir ne socialiniai) galėtų būti veiksniais, skatinančiais palikti gyvenamąją vietovę, t.y. tyrėme, kaip žmogaus pasirinkimą keisti gyvenamąją vietą veikia faktoriai, kurių žmogus, gal būt, neįsisąmonindamas yra jų veikiamas: kaip jį veikia jo aplinkoje esančių žmonių amžius, tankumas, centrinio savivaldybės miesto dydis. Atlikti tyrimai parodė, kad yra tamprus ryšys tarp depopuliacijos ir regiono gyventojų amžiaus, jo kitimo dinamikos, gyventojų tankumo ir teritorijos centrinio miesto dydžio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Depopuliacija; Gyventojų amžius; Gyventojų tankumas; Kaita; Natūrali gyventojų; Natūrali gyventojų kaita; Regionai, tarptautinė migracija; Tarptautinė migracija; Vidinė migracija; Žmogiškasis kapitalas; Depopulation; Human capital; Internal migration; International migration; Natural; Natural population change; Population age; Population change; Population density; Region.

ENFundamental component of any regional development is human capital, and the measure of competitiveness – the ability to attract human resources. This study looked at one aspect of human capital - the region's population change in 2004–2010. Municipalities were examined by three factors: internal and international migration and natural population change. Migration is widely considered the subject of research in all countries. More frequently, the implications and impact of migration, the less the reasons and motives. Work indicates that the main motivating factor for migration – economic benefits. Subsequent theories releases other factors affecting migration: economic, political and legal, social and cultural, psychological, security, geography, etc. In this paper, we looked at migration from a different angle than is usual. Study aimed to look at how demographic processes (not economic and not social) could be factors contributing to migrate, which were analyzed as a human choice to relocate work factors, one of which, perhaps, not consciously, are influenced by how it works in the environment, people age, their distribution in the living area, a central living area size of the city. Studies have shown the strong link between migration and the area's aging population, its dynamics, population density and size of the central city of the region concern. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67450
Updated:
2019-12-05 19:26:31
Metrics:
Views: 41    Downloads: 7
Export: