Priežastinio ryšio tarp nedarbo ir emigracijos tyrimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priežastinio ryšio tarp nedarbo ir emigracijos tyrimas Lietuvoje
Alternative Title:
Research of the causal relationship between unemployment and emigration in Lithuania
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2014, t. 15, Nr. 4, p. 294-301
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Nedarbas / Unemployment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas priežastinis ryšys tarp nedarbo lygio ir emigracijos Lietuvoje, taikant Grangerio priežastinio ryšio nustatymo testą. Tyrimui atlikti naudojami metiniai statistiniai duomenys, apimantys 2004–2012 metų laikotarpį. Tyrimą sudaro du etapai. Pirmuoju etapu analizuojama ir vertinama Lietuvos padėtis Europos Sąjungos šalių kontekste emigracijos ir nedarbo lygio ryšio aspektu; antruoju nustatomas priežastinis ryšys tarp nedarbo lygio ir emigracijos Lietuvos pavyzdžiu. Įvertinus visų Europos Sąjungos šalių statistinius duomenis, tyrimo rezultatai patvirtino silpną koreliacinio ryšio egzistavimą tarp nedarbo lygio ir emigracijos Europos Sąjungoje. Priešingai, Lietuvos atveju nustatytas stiprus koreliacinis ryšys, o Grangerio priežastingumo ryšio testas parodė, kad nedarbas daro poveikį emigracijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nedarbo lygis; Migracija; Emigracija; Priežastinis ryšys; Koreliacinis ryšys; Grangerio testas; Unemployment rate; Migration; Emigration; Causal relationship; Correlation relationship; Granger test.

ENThis paper aims to investigate the causal relationship between unemployment and emigration in Lithuania using Granger–causality test. The research is based on annual data spanning the period of 2004–2012. The investigation encompasses two steps. Firstly, the authors have analyzed the Lithuanian position regarding relationship between unemployment rate and emigration in the context of the European Union countries; secondly, the causality between unemployment and emigration has been determined in the case of Lithuania. On the basis of the European Union countries statistical data, results of the research have revealed a weak correlation between unemployment rate and emigration. On the contrary, evidence has suggested the existence of a strong relationship between unemployment and emigration in Lithuania. Results of the Granger–causality test have showed that unemployment impacts on emigration in Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.3846/btp.2014.516
ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57504
Updated:
2024-03-17 18:04:57
Metrics:
Views: 91    Downloads: 38
Export: