Socialinių-ekonominių rodiklių poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkai vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių-ekonominių rodiklių poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkai vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the impact of socio-conomic indicators on the labour market in Siauliai district
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 63-70
Keywords:
LT
Darbo rinka; Nedarbo lygis; Socialiniai – ekonominiai rodikliai; Socialiniai-ekonominiai rodikliai; Užimtumas.
EN
Employment; Labor market; Labour market; Socio - economic indicators; Socio-economic indicators; Unemployment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama viena iš ekonomikos posistemių - darbo rinka, funkcionuojanti pagal paklausos ir pasiūlos dėsnius. Tai - viena svarbiausių šalies ekonominės sistemos dalių, pagal kurią galima spręsti apie bendrą šalies ekonominę būklę. Darbo rinka yra specifinė, nes joje vyksta konkurencinė kova tarp darbuotojų, kas gaus geresnę darbo vietą ar pelningesnį darbo pasiūlymą. Be to, ji neatsiejama žmonių gyvenimo dalis, kuri yra glaudžiai susijusi su šalies ekonominiais, socialiniais, demografiniais, gamybiniais, mokslo ir technologijų pokyčiais. [...] Akivaizdu, jog ekonominis ir socialinis gyvenimas tiesiogiai įtakoja ir darbo rinką, kadangi darbo rinka yra jungtis tarp socialinės ir ekonominės politikos. Lietuva dar 2007 m. sprendė darbo jėgos trūkumo problemą, o jau 2012 m. ji priversta ieškoti efektyvių būdų nedarbui mažinti. Mažas užimtumas ir didelis nedarbas - tai problemos, kurias Lietuva sprendė prieš įstojant į Europos Sąjungą. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu, t.y. nuo 2009 m. nedarbo problema vėl tapo labai aktuali, deja, sunkiai išsprendžiama ir pažabojama. Straipsnyje analizuojamas ekonominių rodiklių poveikis Šiaulių apskrities darbo rinkai, atliktas nedarbo lygį ir užimtumą įtakojančių veiksnių tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, kurie socialiniai - ekonominiai veiksniai stipriausiai įtakoja nedarbo lygio bei užimtumo pokyčius Šiaulių apskrityje. Taip pat siekiama įvertinti atskirų veiksnių (tiesioginių užsienio investicijų, pensininkų skaičiaus, migracijos saldo, darbo užmokesčio, socialinių pašalpų išlaidų, materialių investicijų) poveikį nedarbo lygiui Šiaulių apskrities savivaldybių lygmeniu. [Iš leidinio]

ENThis paper analyzes one of the subsystems of the economy - the labor market, functioning according to the laws of supply and demand. This is one of the most important parts of the economic system by which you can judge the overall economic condition of the country. The labor market is specific, as it consists of competitive struggle between the workers, who will receive a better job or a profitable job offer. In addition, it is an integral part of human life, which is closely linked to the country's economic, social, demographic, industrial, scientific and technological developments. Positive development in the country or region promotes employment, increases wages, improves the standard of living, consumption and reduces poverty levels. Each country's priority should be based on a strong labor market exposure. High unemployment in the region increases the gap between the employed and the unemployed people, in addition, it increases the number of crimes, doesn‘t generate the gross domestic product, decreases the loss of qualification skills. It is clear that the economic and social life directly influence the labor market, as the labor market is the connection between social and economic policies. Lithuania only from 2012 tries to look for effective ways to reduce unemployment level. Low employment or high unemployment rate is a problem which Lithuania tries to solve since 2009, but this problem becomes very relevant and, unfortunately, difficult to resolve. The article analyzes the impact of economic indicators in Siauliai labor market, an unemployment rate and employment factors influencing the study, which was to figure out which social - economic factors are most strongly influenced by the unemployment rate and employment change in the county.It also aims to evaluate the individual factors (foreign direct investment, the number of pensioners, net migration, wages, social payoffs, material investment) on unemployment in Siauliai county. The main empirical study, the methods used are: correlation, regression and causal analysis. It was found that the economic indicators (i.e. GDP growth, capital investment per capita, the average gross wages, local budget revenues and expenditures) made an indirect influence to unemployment rate. Also, the unemployment rate was influenced by changes in the population structure changes. It was also found that employment changes adversely affect the cost of social benefits, the rural population and the number of pensioners. In order to determine the economic and social factors in labor market, was analysed an interdependence between the registered unemployment rate, net migration, the average monthly gross wages, foreign direct investment per capita, social payoffs in dfferent municipalities in Siauliai county. The relationship between the registered unemployment rate and the average monthly gross wage was confirmed in all municipalities. However, the unemployment rate and net migration interdependence can be considered statistically significant only in municipality of Siauliai city. The analysis of interdependence between unemployment rate and FDI per capita of Siauliai County municipalities, it was found that the relationship was statistically significant only in Joniškis, Akmenė and Siauliai districts municipalities. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44622
Updated:
2019-12-19 23:32:12
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: