Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose
Alternative Title:
Differences of the Lithuanian regions situation in the labour market
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2017, 56, p. 18-30
Keywords:
LT
Darbo rinka; Demografiniai pokyčiai; Demografiniai pokyčiai, darbo rinka; Gyventojų aktyvumas; Migracija; Nedarbo lygis; Nedarbo lygis, užimtumo lygis; Probleminiai regionai; Regionų grupės; Užimtumo lygis.
EN
, employment rate; Demographic changes; Employment rate; Group of regions; Labour market; Migration; Population activity; Problematic regions; Unemployment rate.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas remiantis Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ 2017–2018 m. projekto „Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje“ rezultatais (projekto Nr. GER-005/2017). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Publikacijoje vertinami pagrindinių šalies regionų darbo rinkos rodiklių skirtumai. Atsižvelgiant į stebimus migracijos pokyčius, publikacijoje nemažai dėmesio skiriama vertinti demografinės situacijos įtaką darbo rinkoje. Be įprastinių statistinių duomenų, publikacijoje panaudoti ir Sisteminio skurdo problemos tyrimo rezultatai. Atsižvelgiant į informacijos disponavimo ir jos palyginamumo galimybes, per tyrimą buvo pasinaudota apskričių ir savivaldybių duomenimis. Skirtingų informacijos lygmenų derinimas padėjo detaliau ištirti stebimus skirtumus regionų darbo rinkoje. Skirtingų duomenų šaltinių palyginimas leido atskleisti dar iki šiol netyrinėtus nedarbo pokyčių ir diferenciacijos ypatumus regionų lygmeniu. [Iš leidinio]

ENThe article is based on the results of National science program ‘Welfare society’ project ‘Regional disparities of welfare in Lithuania’ (project number GER-005/2017). The project is funded by the Lithuanian Council of Science. The aim of the work is to estimate features of index distribution of labor market and labor resources (working-age people) in the main country regions. Considering the fact about migration changes, a lot of attention in the paper is paid to the estimation of demographic situation impact on the labour market. Apart from the ordinary statistical data, we use results of systemic poverty problem analysis in Lithuania. According to the disposition of information and its opportunities comparison, the data of counties and municipalities were used during the research. Different levels of information have helped to detect more detailed differences between labour markets in the regions. The comparison of different sources of information has revealed peculiarities of unemployment change and differentiation that have not been explored as yet. [From the publication]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79549
Updated:
2021-04-16 20:23:06
Metrics:
Views: 32    Downloads: 14
Export: