Reasons of students' emigration : comparison analysis of Lithuania and Spain

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reasons of students' emigration: comparison analysis of Lithuania and Spain
Alternative Title:
Studentų emigracijos priežastys: Lietuvos ir Ispanijos palyginamoji analizė
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 3, p. 398-405
Keywords:
LT
Migracija; Migracijos ekonominės priežastys; Migracijos veiksniai; Studentų emigracija; Studentų mobilumas; Tarptautinė migracija.
EN
International migration; Migration; Migration economic factors; Migration factors; Students migration; Students mobility.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma palyginamoji lietuvių ir ispanų studentų emigracijos priežasčių analizė. Minimose šalyse nedarbo lygis ir jaunų žmonių migracija yra didžiausia ES. Straipsnio tikslas – atskleisti ispanų ir lietuvių studentų emigracijos priežasčių skirtumus bei pateikti pasiūlymus situacijos gerinimui. Straipsnyje atlikta mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė nedarbo lygio ir emigracijos klausimais bei empirinis tyrimas, nagrinėjantis studentų emigracijos priežastis Lietuvoje ir Ispanijoje. Empirinis tyrimas parodė, kad pagrindinės emigracijos priežastys abiems tirtosioms grupėms yra ekonominės. Kultūrinės ir socialinės-demografinės priežastys – antroje vietoje. Nežiūrint tam tikrų skirtumų, pasirenkant migracijos šalį, lietuvių ir ispanų studentams patraukliausios yra Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Analizuojant priežastis, dėl kurių pasirenkamos būtent šios šalys, buvo išskirtos šios: didesnis darbo užmokestis, geresnė galimybė gauti darbą bei kalba. Atlikta analizė patvirtino ir papildė ankstesnius šioje srityje atliktus tyrimus. Gautieji rezultatai galėtų pasitarnauti stabdant migracijos, ypač jaunimo, mastus, siekiant pristabdyti senėjančios visuomenės augimą tiek Ispanijoje, tiek Lietuvoje ir užtikrintų šių šalių darnų ekonominį vystymąsi. [Iš leidinio]

ENComparison analysis of students emigration reasons in Lithuania and Spain is presented in this paper. These two countries face with big problems of unemployment, especially of young population and their emigration, what effects sustainable development of them. The purpose of this paper is to disclose students emigration reasons in Lithuania and Spain and to provide suggestions to improve existing situation. Methods used in this article are scientific literature and statistical data analysis on unemployment and migration in Lithuania and Spain, and empirical study analysing migration‘s reasons of undergraduate students in Lithuania and Spain. Results of data have showed that the economic factors are the most important reasons in the case of academic migration; the main countries for destination are the United Kingdom and the United States of America and the main reasons for selecting countries of migration are bigger salary and better possibility to get a job; presented study confirmed previous studies analysed main reasons of migration for students. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53567
Updated:
2019-02-08 12:28:23
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: