Tarptautinės emigracijos ekonominių priežasčių analizė Lietuvos pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės emigracijos ekonominių priežasčių analizė Lietuvos pavyzdžiu
Alternative Title:
Analysis of economic reasons of lnternational emigration: the case of Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
tarptautinė emigracija; ekonominės emigracijos priežastys; emigracija iš Lietuvos.; emigracija iš Lietuvos.
EN
international emigration; economic reasons for emigration; emigration from Lithuania.
Summary / Abstract:

LTEmigracijos problematika Lietuvai ypač aktuali, nes dideli emigracijos mastai jau kelia grėsmę socialiniam ir ekonominiam stabilumui. Per nepriklausomybės metus iš Lietuvos emigravo apie 300 tūkst. gyventojų. Tokia emigracija Lietuvoje jau laikytina viena rimčiausių grėsmių šalies demografinei raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Emigracijos priežasčių tyrimui skiriama nemažai dėmesio, nes išsiaiškinus, kokie motyvai skatina gyventojus migruoti, galima imtis konkrečių priemonių šiam procesui reguliuoti. Atlikus mokslinės literatūros analizę, išskirtos tokios ekonominės tarptautinės emigracijos priežastys: nevienodi šalių ekonominio išsivystymo lygiai, šalių gyvenimo lygio ir darbo užmokesčio skirtumai, užimtumo ir nedarbo lygiai šalyse. Atskleista emigracijos situacijos analizė parodė, kad emigracija - tai dinamiškas, vis didesnį mastą įgaunantis procesas. Reikšmingiausias intensyvios emigracijos iš Lietuvos veiksnys yra blogesnės nei išsivysčiusiose Vakarų šalyse socialinės ekonominės sąlygos. Svarbiausia priežastis - žemas darbo užmokesčio lygis. Lietuvoje šalies išsivystymo lygis netgi ekonomikos augimo laikotarpiu nepasiekė ES (27) rodiklio.

ENThe emigration issue is relevant in Lithuania, because of the large scale emigration that is a threat to social and economic stability. According to a variety of assessments, about 300 thousand inhabitants emigrated from Lithuania during the years of independence. This scale of Lithuanians' emigration has to be considered to be one of the most serious threats to the country's demographic development, economic growth and the preservation of cultural identity. Much attention is paid to the research into the emigration causes, because after finding the reasons that encourage people to migrate, concrete measures can be taken to regulate this process. According to the analysis of the scientific literature, the most important economic factors of the international emigration can be distinguished: different levels of economic development; differences in living standards; wage differences; employment and unemployment rates in countries. Emigration situation analysis showed that emigration is a dynamic process acquiring growing scale, which results in various changes in the country. The most significant factor determining intensive emigration from Lithuania is worse socio-economic conditions than in developed Western countries, but the main reason is the lower wage level. Minimum wages in 2003-2008 in Lithuania increased. In comparison to the situation in the EU-27 countries and destination countries of emigration, the average minimum wage shows that in Lithuania the situation was worse. In conclusion, it can be said that the main reason for the intensive emigration from Lithuania is poorer socioeconomic conditions than in developed Western countries: the average wage and the prevailing economic situation, which is reflected by the change in GDP per capita.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21657
Updated:
2018-12-17 12:28:53
Metrics:
Views: 101    Downloads: 11
Export: