Nedarbo poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nedarbo poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas
Alternative Title:
Unemployment impact assessment of the Lithuanian economy
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 165-173
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTNedarbas – viena aktualiausių šių dienų problemų, ypač suaktyvėjusi ekonominio sunkmečio metu, kai nereta įmonė taupo mažindama darbuotojų skaičių. Straipsnio tikslas – įvertinti nedarbo poveikį Lietuvos ekonominiams rodikliams. 2006-2007 m. nedarbo problema nebuvo aktuali, o kai kuriose ūkio veiklose buvo jaučiamas net kvalifikuotų darbuotojų stygius. 2008 m. Lietuvos ekonomikos lėtėjimą pakeitęs 2009 m. nuosmukis, paskatino įmones mažinti darbuotojų skaičių, o bedarbius emigruoti iš Lietuvos. 2010 m. Lietuvos ekonomika pradėjo atsigauti, tačiau nedarbo lygis toliau didėja. Kadangi ekonominiai procesai pasižymi laiko lagu, galima teigti, kad atsigaunant ekonomikai galima tikėtis spartesnio užimtumo augimo ir nedarbo lygio mažėjimo ateityje. Nedarbo lygio ir bendrojo vidaus produkto (BVP) priklausomybę įvertinus regresijos lygtimi, galima daryti išvadą, kad Lietuvoje 2006-2010 m. laikotarpiu egzistavo silpnas nedarbo lygio ir BVP ryšys. Nedarbo lygiui padidėjus vienu procentu, bendrasis vidaus produktas Lietuvoje sumažėja 0,35 mlrd. Lt. Nustatytas tiesioginis nedarbo lygio ir darbo užmokesčio ryšys. Nedarbo lygiui padidėjus vienu procentiniu punktu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėja 17,99 Lt. Nors abu ryšiai, apskaičiavus paklaidas, įvertinti, kaip statistiškai patikimi ir reikšmingi, tačiau galima teigti, kad regresinė analizė šiuo atveju turi trūkumų. Tikslinga manyti, kad 2009 m. duomenys iškreipia skaičiavimus (tais metais žymiai padidėjo registruotų bedarbių skaičius, nors tikėtina, kad ir anksčiau bedarbių šalyje buvo daugiau).Reikšminiai žodžiai: Bendras vidaus produktas; Darbo užmokestis; Nedarbas; Nedarbo pasekmės Lietuvos ekonomikai; Užimtumas; Vidutinio mėnesinis bruto darbo užmokestis; Consequences of unemployment in Lithuania's economy; Employment; Gross domestic product; Medium monthly gross wages; Unemployment; Wage.

ENThe paper analyzes and assesses the negative consequences of unemployment in Lithuania's economy. The work consists of theoretical and empirical parts. In the theoretical part provided the concept of unemployment and identified negative consequences of unemployment in the micro and macro levels. Research part of the paper consists of the statistical analysis of Lithuanian information. Are analyzed unemployment and other macroeconomic indicators - gross domestic product and gross domestic product and medium monthly gross wages. There are investigated the dynamics of unemployment in 2006-2010 years period in the paper. It also provides a relationship between the unemployment rate and gross domestic product and unemployment rate and wages. Verifying statistical significance of the indicators relationship. It was found that over the analysis period unemployment has increased rapidly. According to unemployment and GDP dependency evaluating regression equation it can be concluded that in Lithuania in 2006-2010 years there was a period of weak unemployment rate and GDP relationship. Average monthly gross wages showed a similar trend as GDP. However, established direct unemployment rate and wage relationship. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33397
Updated:
2018-12-17 13:07:14
Metrics:
Views: 85    Downloads: 31
Export: