The Migration flow in the context of deterioration of the economic factors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Migration flow in the context of deterioration of the economic factors
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2013, Vol. 18, no. 3, p. 479-484
Keywords:
LT
Tarptautinė migracija; Ekonominė migracija; Migracijos ekonominiai faktoriai; Tarptautinė ekonomika.
EN
International migration; Economic migration; Economic factors of migration; International economics.
Summary / Abstract:

LTMoksliniai tyrimai patvirtina, kad ekonominiai rodikliai turi poveikį migracijai ir įtakoja bet kokios šalies vystymąsi ir demografinius procesus. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti migracijos srauto pokyčius priklausomai nuo ekonominių rodiklių svyravimų. Analizėje pagrindiniai ekonominiai veiksniai remiantis moksline literatūra buvo sugrupuoti į stūmimo ir traukimo veiksnius ir buvo taikomi analizuoti Ispaniją ir palyginti duomenis su Europos vidurkiu. Tyrime buvo analizuojama ekonominių veiksnių (nedarbo, bendrojo vidaus produkto (BVP) vienam gyventojui, atlyginimų, mokesčių, harmonizuoto vartojimo prekių indekso ir investicijų) evoliucija lyginant juos su 27 Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkiu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad šie veiksniai smarkiai prastėjo Ispanijoje ir ES, tačiau pastarojoje ne taip intensyviai. Nedarbas Ispanijoje padidėjo žymiai daugiau, nei ES vidurkis analizuojamu laikotarpiu. Pragyvenimo standartų kritimas, išreiškiamas BVP vienam gyventojui, darbo užmokestis ir investicijos kartu su didėjančiais mokesčiais ir vartojimo prekių kainomis nuolatos blogino ekonominę situaciją, ypač tokiose šalyse, kaip Ispanija. Tokia situacija lemia neigiamą migracijos srautą, kuris tuo pačiu sudaro riziką, kad Ispanija techniškai ir intelektualiai nuskurs ilgalaikėje perspektyvoje, kas, savo ruožtu, padidins netolygumus tarp Europos šalių. Todėl yra svarbu išlaikyti ir paskatinti palankius ekonominius stūmimo ir traukimo veiksnius, tuo pačiu neapleidžiant kitų struktūrinių poreikių.

ENPaper deals with the problem of the current deterioration of economics factors, as a result of the financial collapse, and also discusses how such a situation has affected the traditional migration flow in Europe and, particularly, Spain. By means of the analysis of the international statistics about migration, the research confirms the importance of economic factors in a period of uncertainty, and describes their impact on migration flows. Thus, the results have shown that: economic factors affect the migration flow significantly; the deterioration of the economic factors and a longer crisis are changing the current economic scenario, particularly in Spain, which has changed its status of a destination country to a country with an increasing emigration; and economic differences in Spain have increased as compared to the European average. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.18.3.3583
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51555
Updated:
2018-12-17 13:37:33
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: