Kaimo darnaus vystymo strateginis valdymas : daugiakriterinio vertinimo metodai ir integruotas Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo darnaus vystymo strateginis valdymas: daugiakriterinio vertinimo metodai ir integruotas Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimas
Alternative Title:
Strategic management of sustainable rural development: MCDM methods and integrated assessment of Lithuanian family farm efficieny
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 1 (25), p. 25-35
Keywords:
LT
Marijampolė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTVertinant darnaus vystymosi procesus ir priimant strateginius sprendimus, svarbu naudoti tinkamas sprendimų paramos technologijas. Šiame darbe sprendžiama skirtingais matavimo vienetais išreiškiamų ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo rodiklių apibendrinimo ir įvairiapusiško palyginimo problema. Tyrimo tikslas – pasiūlyti naują ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimo metodiką, paremtą daugiakriterinio sprendimų priėmimo metodais. Siekiant kompleksiškai įvertinti ūkininkų ūkių veiklą, tyrime naudojami trijų rūšių rodikliai, apibūdinantys gamybos sąnaudas, rezultatus ir finansinę būklę. Tyrimui naudotas VIKOR metodas. Tyrimo rezultatai rodo, kad efektyviausiai veikia smulkieji ir stambiausieji ūkiai. Analizuojant ūkininkų ūkių veiklos efektyvumą pagal ūkininkavimo tipą paaiškėjo, kad efektyviausiai veikė mišrūs augalininkystės, kiaulių-paukščių ūkiai; mišrūs, vyraujant augalininkystei; daržininkystės, sodininkystės ūkiai. Tyrimo periodu geriausia situacija buvo Marijampolės ir Šiaulių apskrityse veikusiuose ūkiuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus kaimo vystymas; Daugiakriterinis vertinimas; Strateginis valdymas; VIKOR; Veiklos efektyvumas; Ūkininkų ūkiai; Family farms; Lithuania; MCDM; Operation efficiency; Strategic management; Sustainable rural development; VIKOR.

ENA proper application of decision aiding methods is essential when making strategic management decisions as well as evaluating processes of sustainable development. This study is focused on complex benchmarking and comparison of family farm efficiency identified by indicators measured in different dimensions. The aim of the research was to offer a novel procedure for multi-criteria evaluation of family farm economic efficiency based on application of multi-criteria decision making methods. Hence, in order to perform a complex evaluation of family farm efficiency, appropriate indicators identifying inputs, outputs, and financial situation were aggregated. More specifically, the VIKOR method was applied for analysis. The results of analysis proved the existing phenomenon of diminishing marginal efficiency, i.e. the smallest as well as the largest farms were those operating most effectively. Moreover, it was suggested that family farms oriented towards field crops and granivores, mixed cropping, and horticulture and permanent crops were the most efficient. Finally, during the investigated period the best situation was observed in family farms located in counties of Marijampolė and Šiauliai. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31231
Updated:
2018-12-17 13:02:23
Metrics:
Views: 48    Downloads: 14
Export: