Risk management in projects : peculiarities of Lithuanian construction companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Risk management in projects: peculiarities of Lithuanian construction companies
Alternative Title:
Rizikos valdymas projektuose : Lietuvos statybos įmonių savitumai
In the Journal:
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiandien rizikos analizė ir valdymas yra svarbūs sėkmingam statybos projektų valdymui, nes statybos projektai tampa vis sudėtingesni, dinamiškesni, visada unikalūs, o konkurencija tarp statybos bendrovių taip pat didėja. Rizikos valdymas padeda projekto dalyviams – užsakovui, plėtotojui, rangovui, konsultantui ir tiekėjui – vykdyti savo įsipareigojimus ir sumažinti neigiamą taką statybos projekto apimčiai, išlaidoms, tvarkaraščiui ir kokybei kaip rezultatui. Rizikos valdymo proceso metu sistemingai nustatomi, analizuojami ir reaguojama į potencialius rizikos veiksnius, todėl statybos projektai valdomi efektyviau, veiksmingai naudojami ištekliai. Šiame straipsnyje trumpai pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama sužinoti, kaip statybos bendrovės suvokia statybos projektų rizikos veiksnius, su kuriais jiems tenka susidurti, ir kokią reagavimo strategiją ir atsakomuosius veiksmus jos renkasi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Projektų valdymas; Rizika; Rizikos analizė; Rizikos valdymas; Statybos įmonės; Construction companies; Project management; Risk; Risk analysis; Risk management.

ENRisk analysis and management is nowadays a critical factor to successful construction project management, as construction projects tend to be more complex, dynamic, always unique, and competition increasingly tougher. Risk management helps the project participants – client, contractor or developer, consultant, and supplier – to meet their commitments and minimize negative impacts on construction project scope, cost, schedule (and quality, as a result). The benefits of the risk management process include identifying and analyzing risks, and improvement of construction project management processes and effective use of resources. This paper reports the research that aims to discover how construction companies perceive the significance of the construction projects risks they face and the extent to which they employ potential risk responses. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29670
Updated:
2021-03-07 10:44:36
Metrics:
Views: 22
Export: