Residential areas with apartment houses : analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios
Alternative Title:
Daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose būklės, planavimo problemų ir atnaujinimo strategijų bei scenarijų analizė
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTDaugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas šiuo metu yra ypač aktuali problema ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų šalių. Kad modernizavimas būtų efektyvesnis, daugiabučius reikia atnaujinti kompleksiškai, modernizuojant visą kvartalą, rajoną, vadovaujantis darniosios plėtros principais. Šiame straipsnyje aptariamos gyvenamųjų kvartalų, rajonų atnaujinimo planavimo problemos, analizuojama daugiabučių ir jų aplinkos būklė. Siūlomos daugiabučių rajonų atnaujinimo strategijos, kuriomis siekiama: gerinti gyvenimo standartus ir aplinkos kokybę, mažinti energijos suvartojimą ir CO2 emisiją, išlaikyti mišrią socialinę struktūrą, darnų naujų pastatų integravimą į jau egzistuojančią aplinką, plėtoti miesto centro kaip funkcionalios miesto dalies daugiabučių namų rajone sukūrimą, demokratinį planavimą bei prie modernizavimo prisidedančių partnerių glaudų bendradarbiavimą. Scenarijai, grindžiami atitinkamomis strategijomis, privalo apibrėžti renovacijos darbų priemones, jų įgyvendinimo prioretiškumą ir būsimus poveikius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus modifikavimas; Daugiabučių gyvenamųjų namų sąlygos; Daugiabučių namų būklė; Kvartalų modernizavimas; Planavimo aspektai; Planavimo klausimai; Plotų ir blokų modernizavimas; Strategijos ir scenarijai; Tvarus modifikavimas; Condition of apartment houses; Modernisation of areas/blocks; Planning issues; Strategies and scenarios; Sustainable retrofit.

ENModernisation of apartment houses is a particularly relevant issue both in Lithuania and many other countries. To make it more efficient, the modernisation of apartment houses must be integrated - an entire block or residential area must be renovated and the principles of sustainable development must be followed. This article dwells on the issues related to retrofit planning in residential blocks/areas and analyses the condition of apartment houses and their environment. The article also proposes strategies for retrofit of residential areas with apartment houses. The strategies aim to improve the living standards and the quality of environment, to cut energy consumption and CO2 emissions, to maintain mixed social structure, to integrate new buildings into the existing environment in a sustainable manner, to develop an urban centre of a residential area as a functioning part of the city, to develop democratic planning and to seek close cooperation of modernisation partners. The scenarios based on relevant strategies must define the measures of retrofit, their priority and their potential effect. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29676
Updated:
2021-03-07 10:49:04
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: