Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (swara)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (swara)
Alternative Title:
Racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas taikant naują kriterijų svorių nustatymo metodą, pagrįstą nuosekliu laipsnišku poriniu kriterijų santykinės svarbos lyginimu
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2010, Vol. 11, no. 2, p. 243-258
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami daugiakriterinės analizės taikymo galimybės ir principai teisiniams uždaviniams spręsti. Siekiant ekonominiu, socialiniu ar kitu aspektu įvertinti ginčų sprendimo būdų alternatyvas, būtina taikyti metodus, įvertinančius šias alternatyvas apibūdinančius kriterijus. Tačiau visi žinomi daugiakriteriniai metodai nevertina, kiek rodikliai, apibūdinantys alternatyvas, yra vienas už kitą svarbesni ar ne tokie reikšmingi. Pasiūlytas naujas kriterijų svorių nustatymo metodas, pagrįstas nuosekliu laipsnišku poriniu kriterijų santykinės svarbos lyginimu (angl. Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis - SWARA), leidžia priimant sprendimus įvertinti ekspertų, advokatų ar ginčo šalių nuomonę apie rodiklių reikšmingumų skirtumus. SWARA metodas gali būti taikomas kuriant specializuotas sprendimų paramos sistemas, skirtas racionaliam ginčų sprendimo būdui parinkti ar ginčams spręsti alternatyviais būdais virtualioje aplinkoje. Darbe trumpai apžvelgti ginčų sprendimo būdai, sukurtas jų vertinimo ir lyginimo metodas, kuris sėkmingai galėtų būti taikomas ir kitiems uždaviniams spręsti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Decision-making; Dispute resolution; Ginčų sprendimas; Ratio analysis; Rodiklių vertinimas; SWARA; Sprendimų priėmimas; Decision-making; Dispute resolution; Ratio analysis; SWARA.

ENThe paper considers major principles of application of the multi-attribute systems to solve legislative tasks. In order to assess dispute resolution methods from economic, social and other points of view, it is necessary to apply methods for assessing solutions according to multiple attributes. All known multi-attribute methods cannot value the atribute weights as one weight of attribute is higher or lower significant than the other attribute. The new step-wise weight assessment ratio analysis method (SWARA) allows including experts, lawyers or dispute parties opinion about significance ratio of the attributes in the process of rational decision determination. SWARA method could be applied in practical implementation of specialised decision support systems and alternative dispute resolution in virtual environment. Starting with principles and established approaches, a problem-structuring methodology was developed which would condition the problem to allow a more thoughtful application of existing decision-making analytic methodologies. [From the publication]

ISSN:
1611-1699
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27210
Updated:
2020-11-06 17:47:32
Metrics:
Views: 21
Export: