The Assessment of agricultural sector in Turkey and selected EU countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Assessment of agricultural sector in Turkey and selected EU countries
Alternative Title:
Turkijos ir pasirinktų ES šalių žemės ūkio sektorių palyginimas taikant daugiakriterinius metodus
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 1, p. 95-102
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Rumunija (Romania); Turkija (Turkey); Lietuva (Lithuania); Valdymas / Management; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTTurkijos žemės ūkio sektorius užima svarbią vietą globalizuotoje rinkoje. Turkijai įstojus į ES, ši šalis taptų svarbiu konkurentu toms šalims, kuriose žemės ūkio ir maisto produktų eksportas yra palyginti didelis. Tai būdinga ir Lietuvai, dėl to aktualu vertinti žemės ūkio sektorių tose šalyse, kurios turi įtakos pasaulinei rinkai. Užsienio šalių mokslinėje literatūroje buvo lyginama Turkijos ir kitų Europos šalių žemės ūkio sektoriai, tačiau nebuvo naudoti daugiakriteriniai metodai. Straipsnio tikslas – pasiūlyti Turkijos ir pasirinktų ES šalių žemės ūkio sektoriaus įvertinimo metodiką. Gauti rezultatai pagal taikytus metodus skiriasi nežymiai. Šalių rangai 2013 metais, palyginti su 2007- aisiais, nepasikeitė, išskyrus Rumuniją ir Latviją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriteriniai metodai; ES; Turkija; Vertinimas; Žemės ūkis; Agriculture; Assessment; EU; European Union; Multicriteria methods; Multicriteria methods,; Turkey; Europos Sąjunga (European Union).

ENTurkish agricultural sector plays an important role in the global market. After the accession to EU Turkey will become important competitor to those countries where export of agricultural and food products are comparatively large. This suits to Lithuania and for this reason it is necessary to compare agriculture sector of those countries, which significantly influence global market. There have been several studies aiming to compare agricultural sector in Turkey and other European countries. However, all those studies did not use multiple criteria methods. The aim of the paper is to propose the methodic to assess agricultural sector of Turkey and selected EU countries. The ranks of the countries yielded by the four methods differ insignificantly. The comparison of economic indicators in 2013 as compared to 2007 had growing tendency, but ranks become almost the same with the exception of Romania and Latvia. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.09
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59049
Updated:
2021-02-05 13:12:28
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: