Multi-objective contractor’s ranking by applying the Moora method

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multi-objective contractor’s ranking by applying the Moora method
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 4, p. 245-255
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTSiekiant suplanuoti ir sėkmingai įgyvendinti statybą ir eksploataciją, reikia įvertinti šių procesų dalyvių pajėgumus ir aplinkos įtaką jų efektyvumui. Proceso dalyviai gali atlikti savo funkcijas efektyviai tik atsižvelgdami į aplinkos pokyčius, siekdami geriausio veiksmų koordinavimo, keldami paslaugų kokybę ir tenkindami gyventojų poreikius. Pastato statyba, pridavimas eksploatacijai, eksploatacija ir paslaugų valdymas yra tipiškas kliento nepriklausomybės pavyzdys: naujas savininkas nori mokėti protingą kainą, pasitikėti rangovu, žinoti darbų trukmę, paslaugas pastatą užbaigus ir darbų kokybę. Iš kitos pusės rangovas taip pat turi savo tikslus, pavyzdžiui kliento pasitenkinimą, išorinių kaštų ir nesklandumų sumažinimą ir kuo mažesnius valdymo kaštus vienam darbuotojui. Kitaip tariant, tai daugelio objektų problema. Todėl galutinis klasifikavimas parodys geriausiai dirbantį rangovą klientų požiūriu, o taip pat ir pačių rangovų požiūriu. MOORA metodas yra pagrįstas santykio analize, ir rangovai bus objektyviai suklasifikuoti nedimensinio matavimo pagalba. MOORA metodas buvo taikomas penkiolikai pagrindinių namų statybos rangovų, dirbančių Lietuvos sostinėje Vilniuje. MOORA metodu buvo gauti tokie rezultatai: trys rangovai užėmė pirmas tris pozicijas. Taip pat reikia paminėti ir ketvirtą, užėmusį gana aukštą poziciją, o taip pat vieną, užėmusį pačią paskutinę poziciją. Kiti 10 yra klasifikuojami žemiau, bet pozicijos neskirstomos. Geriausi rangovai nėra tie, kurių kaštai valdomi efektyviausiai, o tai yra gana neįprastas rezultatas. Kita vertus, labai svarbu įmonės dydis.Reikšminiai žodžiai: Sprendimų priėmimas; Atrankos metodai; Rangavimas; Optimizavimas; MOORA metodas; Decision making; Sampling; Ranking; Optimization; MOORA method.

ENConstruction, taking off, maintenance and facilities management of a building is a typical example of consumer sovereignty: the new owner likes to have a reasonable price to pay, to have confidence in the contractor, to know about the duration of the works, the service after completion and the quality of the work. On the other side the contractor has his objectives too, like the satisfaction of the client, diminishing of external costs and annoyances and the management cost per employee as low as possible. In other words it concerns a problem of multi-objectives. Therefore a final ranking will show the best performing contractor from the point of view of the clients but also from the point of view of the contractors themselves. The MOORA method based on ratio analysis and dimensionless measurement will accomplish the job of ranking the contractors in a non-subjective way. As an application the largest maintenance contractors of dwellings in Vilnius, capital of Lithuania, were approached. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17877
Updated:
2021-04-14 13:01:11
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: